Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris plkst. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. janvāris, 13. februāris, 13. marts plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 4. decembris, 11. decembris, 18. decembris, 19. decembris plkst. 14:00 - 17:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. janvāris, 20. februāris, 20. marts plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februāris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. janvāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16., 18., 23., 25. janvārī no pl. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. decembris no plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. decembris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. janvārī no pl. 13.00 – 14.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris, 24. janvāris, 31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris plkst. 10:00 - 14:30
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » Biznesa apmācību intensīvais 3 nedēļu kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA.
Biznesa apmācību intensīvais 3 nedēļu kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA.
Norises laiks: 4. decembris, 11. decembris, 18. decembris, 19. decembris plkst. 14:00 - 17:30
Norises vieta: Rīgas centrs
Lektori:
Vineta Ikauniece - Ozoliņa. Mg.Psych.; Mg. HR Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens - vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana.
Cenas:
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-(standarta semināra cena - EUR 599,-).
MĒRĶIS
Pēc apmācību kursa, uzņēmuma darbinieki būs informēti, kā darba procesā pareizi pielietot atbilstošus darba instrumentus, metodes un veidus, kā sekmēt uzņēmuma darbību. Ikviens, kurš būs apmeklējis intensīvo kursu, turpmāk veiksmīgi spēs tikt galā ar sarežģītām situācijām, spēs efektīvi vairot komunikāciju starp vadību un tā darbiniekiem, zinās, kā labāk motivēt gan sevi, gan kolektīvu, kā arī varēs veiksmīgi virzīt uzņēmumu uz panākumiem un izaugsmi. Nedrīkst aizmirst, ka personāla vadītāji ir vieni no uzņēmumu svarīgākajiem darbiniekiem, tieši tādēļ tiem ir arī jāsniedz atbilstošas zināšanas.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Darba tiesiskās attiecības. Personāla dokumentu pārvaldība, arhīvu pārvaldība saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Normatīvie akti, kuri regulē darba tiesiskās attiecības
Darba tiesisko attiecību vispārējie principi. Darba tiesisko attiecību nodibināšana
Darba līgums, tā vispārīgie noteikumi, forma un ietveramās ziņas. Darba tiesisko attiecību izbeigšana.
Darbinieka un darba devēja uzteikums. Vienošanās. Darba devēja pienākumi izbeidzot darba tiesiskās attiecības.
Darba un atpūtas laiks. Normāls un nepilnais darba laiks. Virsstundu darbs. Darba laika organizācija. Atpūtas laiks. Atvaļinājumi.
Fizisko personu datu aizsardzība.
Dokumentu pārvaldības jēdziens un normatīvie akti
Personāla dokumenti un personas lieta
Spēkā esošā likumdošana dokumentu noformēšanā un uzglabāšanā.
Dokumentu glabāšanas termiņi. Arhīvu likums. Dokumentu juridiskā spēka likums.

Personāla vadības būtība, funkcijas un uzdevumi. Plānošana, atlase. Personāla vadības stratēģija -instruments uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Darbinieku apmierinātības tiešā ietekme uz uzņēmuma rezultātiem. Personāla novērtēšana.

Personāla vadības politika, personāla vadības stratēģija, mērķu nospraušana, darbinieku sasniegumu izvērtēšana
Personāla plānošana uzņēmumā, personāla atlases process , metodes.
Amata apraksts - piesaistīts prasību profilam un amata pienākumiem.Kā atrast labu darbinieku?
Personāla atlases process, atlases metodes, mērķtiecīgu sludinājuma sastādīšana
Personāla izvēles metodes. Pretendentu atlase.
Darba piedāvājums un atteikums.Darbinieka adaptācija. Ar vai bez darbaudzinātāja?
Noslēpumainās nianses darbinieka profilā, kas nosaka veiksmīgas sadarbības pamatus.
Darba interviju vadītprasme. Darba interviju veidi un metodes.
Darba interviju instrumenti - testi, aptaujas.
Kura vadības nostāja - ‘par’vai ‘pret’ attīstības pārrunām- pareizāka?
Personāla novērtēšanas mērķis, nepieciešamība un uzdevumi.
Personāla novērtēšanas sistēmas ieviešana.
Personāla novērtēšanas pamatkritēriji. Personāla novērtēšanas anketas.
Darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunas - instruments darba izpildes novērtēšanai un personīgās attīstības plānošanai. Daudzpusīga vērtējuma ietekme uz ilgtspējas indeksu.


Personāla apmācība un novērtēšana. Sapulču un pārrunu vadīšanas pamatprincipi. Kā ikviena līmeņa vadītāja prasmes pilnveidojas personāla novērtēšanas procesā. Atgriezeniskā saite. Lietišķā un ezotēriskā etiķete.

Efektīva darbinieku apmācība – kā novērtēšanas procesa pēctecība.
Uzticība un savējo sajūta.
Kā gatavoties personāla novērtēšanai? Kurus jautājumus pārrunāt pirmajās pārrunās, cik ilgu laiku ieplānot pārrunām? Pārrunu vietas, laika izvēle.
Jautājumu uzdošanas un aktīvās klausīšanās nozīme.
Darbinieku novērtēšanas un attīstības pārrunu vadīšana.
Atgriezeniskās saites nozīme un veidošana. Analīze.
Pārmaiņu (arī krīzes) vadītāja portrets: pašmotivēts, optimistisks, „viens no mums” un radošs. ‘Zilā okeāna’ teorija praksē.
Pozitīvās domāšanas ‘sarkanais pavediens’ uzņēmumā – konkurentspēju palielinošs faktors. Sapulču vadīšanas pamatprincipi. Lietišķās etiķetes uzvedības normas un ezotēriskās etiķetes smalkās enerģētikas ikdienā.Prezentācijas prasmes. Publiskā runa.


Darbs ar personālu - darbs ar sevi. Personāla motivēšana – maksimāla atdeve, minimāli resursi. Ieteikumi - kā personāla vadītājam bez papildus izmaksām spodrināt savas kompānijas tēlu.

Pašmotivācijas iespējas, paņēmieni, trūkumi. Kas atnāk pirmā – Veiksme vai Iedvesma?
Darbinieku tipi un to ietekme uz motivēšanas metožu pielietošanu.
Motivēšanas teoriju aktualitāte mūsdienās- kas ir mainījies?
Mūsdienīgas, aktuālas motivēšanas metodes – darbinieku vajadzību noteikšana. Apmierināt jeb ignorēt darbinieka vajadzības? Par un pret SISTĒMU motivēšanā.
Biežāk pieļautās kļūdas darbā ar personālu.
Lielākie izaicinājumi un personāla vadības nozīme uzņēmējdarbībā šobrīd. Vai profesionālu un kompetentu darbinieku trūkums ir labojama ‘parādība’ manā uzņēmumā?
Cik tas ir efektīvi vai mazefektīvi - ieguldīt laiku profesionālu darbinieku meklējumos. Pārpirkt jeb audzināt savus kadrus?
‘Labos laikos’ ir vieglāk būt ‘veiksmīgam’- pārmaiņu vadība kā komplekss pasākums. Būtiskas rakstura iezīmes – izlēmīgums un labas organizatora prasmes.
Kā praktiski noteikt sava laika vērtību. Padomi un ieteikumi, kas jāņem vērā, īstenojot uzņēmuma personāla vadību šobrīd?
Pašmotivācijas paņēmieni ‘otrās elpas’ iegūšanai.


CITA INFORMĀCIJA
Apmācību kursa noslēgumā tiks izsniegta īpaša izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Vietu skaits apmācību kursā ir ierobežots, tāpēc visi, kas vēlas pieteikties apmācībām, aicināti savlaicīgi sazināties pa tālruni 20355559, vai rakstīt uz e-pastu: info@seminari.lv Pieteikšanās termiņš: 22. septembris (ieskaitot). Var pieteikties arī vairāki dalībnieki no viena uzņēmuma.
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV