Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūnijs, 10. jūnijs, 17. jūnijs un 1. jūlijs plkst. 17.00–21.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. un 14. jūnijā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. maijā, 4. jūnijā, 11. jūnijā, 18. jūnijā no plkst. 15:00–19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūnijā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. jūnijā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūnijā plkst. 14.00–17.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 29. maijā no plkst. 17.00–20.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. jūnijā, 12. jūnijā, 19. jūnijā, 3. jūlijā, 10. jūlijā, 17. jūlijā un 19. jūlijā no plkst. 18:00–21:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. jūnijā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. maijā, 4. jūnijā, 11. jūnijā, 18. jūnijā no plkst. 15:00–19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 4., 7., 12., 13. jūnijā plkst. 10:00–17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. jūnijā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. jūnijā no plkst. 18:00–21:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūnijs, 10. jūnijs, 17. jūnijs un 1. jūlijs plkst. 17.00–21.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. jūnijā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. jūnijā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. jūnijs, 19. jūnijs un 3. jūlijs plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. maijs, 13. jūnijs, 4. jūlijs, plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. maijs, 13. jūnijs, 4. jūlijs, plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » Biznesa apmācību intensīvais 4 nedēļu kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA.
Biznesa apmācību intensīvais 4 nedēļu kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA.
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Biznesa trenere, pārdošanas guru.
Cenas:
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,-(standarta semināra cena - EUR 599,-).
MĒRĶIS
Mācību mērķis: Priekšstata veidošana un pieredzes apmaiņa par personālvadībā nepieciešamajām zināšanām, procesiem, personālvadības attīstības tendencēm.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Mācību saturs:

-Personāla nozīme biznesā nenovērtēta jeb pārvērtēta?
-Prognozes un darba tirgus;
-Personāla vadības būtība, funkcijas un uzdevumi . Plānošana, atlase. Personāla vadības stratēģija-instruments uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Darbinieku apmierinātības tiešā ietekme uz uzņēmuma rezultātiem. Personāla novērtēšana.
-Personāla vadības politika, personāla vadības stratēģija, mērķu nospraušana, darbinieku sasniegumu izvērtēšana;
-Personāla plānošana uzņēmumā, personāla atlases process, metodes.
-Amata apraksts – piesaistīts prasību profilam un amata pienākumiem.Kā atrast labu darbinieku?
-Personāla atlases process, atlases metodes, mērķtiecīgu sludinājuma sastādīšana
-Personāla izvēles metodes. Pretendentu atlase.
-Darba piedāvājums un atteikums.Darbinieka adaptācija. Ar vai bez darbaudzinātāja?
-Noslēpumainās nianses darbinieka profilā, kas nosaka veiksmīgas sadarbības pamatus.
-Darba interviju vadītprasme. Darba interviju veidi un metodes
-Darba interviju instrumenti – testi, aptaujas.
-Kura vadības nostāja – ‘par’vai ‘pret’ attīstības pārrunām – pareizāka?
-Personāla novērtēšanas mērķis, nepieciešamība un uzdevumi
-Personāla novērtēšanas sistēmas ieviešana
-Personāla novērtēšanas pamatkritēriji. Personāla novērtēšanas anketas.
-Darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunas – instruments darba izpildes novērtēšanai un personīgās attīstības plānošanai. Daudzpusīga vērtējuma ietekme uz ilgtspējas indeksu.

Personāls kā iekšējais klients:

-Personības tipi un to izpausmes;
-Darbs ar iebildumiem;
-Negatīvi noskaņota klienta/darbinieka nomierināšana;
-Konstruktīvas sarunas veidošana, lai izslēgtu konflikta iespēju;
-Attieksme un tās nozīme komunikācijā.

Arī personālam varētu būt Stresori darbā

-Stresa pārvarēšana;
-Saskatīt pozitīvo darbā un ikdienas dzīvē;
-Pozitīvās psiholoģijas ieteikumi;
-Darbinieka motivatoru noteikšana un realizācija;
-Motivācijas dimensijas un tām atbilstošā motivēšana;
-Motivēšana deleģēšanas procesā;
-Motivējošas darba vides izveide;
-Pašmotivācija.

CITA INFORMĀCIJA
Apmācību kursa noslēgumā tiks izsniegta īpaša izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV