Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. februārī no plkst. 10.00–14.00 vai 18. martā plkst. 10.00–14.00, vai 24. martā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. marts, 27. marts un 17. aprīlis no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. februāris, 7. marts, 21. marts un 4. aprīlis plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. februārī, 4. martā, 11. martā un 18. martā no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. martā plkst. 14.30–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. februārī, 4. martā, 11. martā un 18. martā no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. martā, 31. martā un 8. aprīlī, 15. aprīlī un 22. aprīlī plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. februārī, 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. februārī no plkst. 14.30–18.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2. martā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. februārī plkst. 10.00–13.30 vai 10. martā plkst. 14.30–18.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. februārī plkst. 10.00–15.00 vai 27. martā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februārī plkst. 10.00–15.00 vai 20. martā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. martā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. martā, 14. aprīlī un 23. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. martā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. februārī, 27. februārī (9.30–13.30) un 13. martā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. martā plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. aprīlī un 29. aprīlī no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Semināri
Semināri » Nodokļu likumdošanas izglītības centrs » Praktiskais seminārs: KĀ PAREIZI NOFORMĒT LĪGUMUS UN APRĒĶINĀT NODOKĻUS, IEVĒROJOT JAUNUMUS NORMATĪVAJOS AKTOS PAR DATU AIZSARDZĪBU, DARBA TIESĪBĀM, NODOKĻIEM UN GRĀMATVEDĪBU.
Praktiskais seminārs: KĀ PAREIZI NOFORMĒT LĪGUMUS UN APRĒĶINĀT NODOKĻUS, IEVĒROJOT JAUNUMUS NORMATĪVAJOS AKTOS PAR DATU AIZSARDZĪBU, DARBA TIESĪBĀM, NODOKĻIEM UN GRĀMATVEDĪBU.
Norises laiks: 26. februārī plkst. 14.30–18.00
Lektori:
Grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore
Cenas:
ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN (standarta cena EUR 249 + PVN).


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1) Datu aizsardzība saskaņā ar ES regulu.

ES regula par personas datiem, kas stājusies spēkā ar 25.05.2018., un tās ietekmē uz uzņēmuma darbību.
Kas ir personas dati?
Personas datu apstrādē iesaistītās personas, to pienākumi (kopumā).
Kas jāzina grāmatvedim / finanšu darbiniekam par personas datiem un to apstrādi – aprakstot kārtību.
Dati grāmatvedības attaisnojuma dokumentos, reģistros.
Maksājuma uzdevumi, rēķini, pavadzīmes, kvītis, čeki u.c.
Dati par personālu.
Dati par klientu.
Līgumi.
Dalībnieku saraksti, sapulču protokoli.
Balsošanas saraksti biedriem, dalībniekiem, politiķiem.
Dati sabiedriskajās attiecībās, žurnālistikā.
Sensitīvie dati uzņēmumos, iestādēs, biedrībās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, medicīnā, izmeklēšanas iestādēs, statistikā, zinātnē, arhīvos, kultūrā u.c.
Video novēršana, foto, filmas, ieraksti e-pastos, vēstules, informācija telefonā, mājas lapā, profilos, sociālajos tīklos.
Kas jāzina par personas datiem un to apstrādi - aprakstot kārtību.
Kas jāzina par personas datiem reklamējot savus produktus / pakalpojumus citiem juridiskām un fiziskām personām - aprakstot kārtību.
Kādi ir galvenie datu apstrādē piemērojamie principi.
Kādi ir datu apstrādei ir nepieciešami tiesiskie pamati.
Kādi ir pamatpienākumi un atbildība.
Kādas ir privātpersonas tiesības un kā tās nodrošināt.
Cik ilgi var glabāt datus.
Datu apstrādes noteikumi ārpus ES/EEZ.
Kad un kam nepieciešams datu aizsardzības speciālists.

2) Darba tiesības

Darba likumdošanas pamatprasības;
Darba tiesisko attiecību noformēšanas dokumenti;
Darba tiesisko attiecību nodibināšana;
Dokumentu saraksts par pieņemšanu darbā;
Darbiniekiem noteiktais pārbaudes laiks;
Darba vieta: stacionāra vai mobila;
Darba līguma izbeigšana;
Darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā;
Ārzemnieku nodarbināšana.

3) Nodokļi

VSAOI piemērošanas kārtība uzņēmuma līgumiem;
IIN aprēķināšanas kārtība piemēros uzņēmuma līgumiem, kad persona ir un nav reģistrēta VID, kā saimnieciskās darbības veicēja;
VSAOI piemērošanas kārtība piemēros uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām.
Nodokļu aprēķināšanas piemēri autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām.

4) Grāmatvedība

Rekvizīti attaisnojuma dokumentos;
Dokumentu glabāšana, arhīvs;
Grāmatvedības metodika;
Grāmatvedības kontrole;
Pašizmaksas aprēķins;
Kopsavilkuma pārskats;
Darījumi bez darījuma apliecinoša dokumenta.
CITA INFORMĀCIJA
Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ligumu-pareiza-noformesana
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV