Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. decembrī no pl. 13.00 – 14.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. oktobris, 7. novembris, 14. novembris, 21. novembris no 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. novembris, 5. decembris, 9. janvāris plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. novembris, 21. novembris, 19. decembris plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. oktobris no plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. decembris no plkst. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. oktobris, 6. novembris, 13. novembris, 20. novembris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2. novembris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2018. gada 16., 18., 29. un 31. oktobrī no 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. oktobrī no pl. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. oktobris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. oktobris, 6. novembris, 13. novembris, 20. novembris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris, 24. janvāris, 31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 15. novembris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1., 8., 15. novembris plkst. 10:00 - 14:00
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » Intensīvā vienas dienas meistarklase - praktiskais seminārs: darbinieku lojalitātes veicināšanas risinājumi - vairāk kā 40 iespējas veiksmīgai un stabilai komandai.
Intensīvā vienas dienas meistarklase - praktiskais seminārs: darbinieku lojalitātes veicināšanas risinājumi - vairāk kā 40 iespējas veiksmīgai un stabilai komandai.
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Norises vieta: Rīgas centrs
Lektori:
Vineta Ikauniece - Ozoliņa. Mg.Psych.; Mg. HR Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens - vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana.
Dalībnieki/mērķauditorija:
Visu līmeņu vadītāji
Cenas:
pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-).
MĒRĶIS
Pilnveidot vadītāju zināšanas iekšējā mārketinga - darbinieku lojalitātes veidošanas procesu organizēšanā un organizācijas kultūras veidošanas jautājumos, attīstīt vadītāju darbinieku motivēšanas iemaņas.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1. Iekšējais mārketings kā menedžmenta process
2. Cilvēkresursu vadīšanas jēdziens
3. Iekšējā mārketinga koncepcija un mērķis
4. Iekšējā mārketinga pamatprincipi
5. Iekšējā mārketinga filozofija
6. Iekšējā mārketinga attīstīšanas etapi
7. Vadošo darbinieku uzdevumi
8. Kas ir lojalitāte?
9. Kādēļ lojalitāte ir tik svarīga?
10. Kas ietekmē lojalitāti? Lojalitātes avoti
11. Kā novērtēt lojalitāti?
12. Lojalitātes attīstības līmeņi
13. Nelojalitātes izpausmes.
14. Kā novērst piespiedu lojalitāti?
15. Lojalitātes veidošanas stratēģija un principi
16. Lojalitātes veidošanās šķēršļi
17. Lojalitātes veidošanas „receptes”
18. Organizācijas kultūra un tās ietekme uz darbinieku lojalitāti
19. Kas ir organizācijas kultūra?
20. Organizāciju kultūru ietekmējošie faktori
21. Organizācijas kultūra un organizācijas dzīves cikls
22. Organizācijas kultūras ietekme uz organizācijas efektivitāti
23. Organizāciju kultūra kā viens no motivāciju veidojošiem faktoriem
24. Pārmaiņu nodrošināšanas priekšnoteikumi
25. Ieteikumi organizācijas kultūras veidošanai
26. Organizācijas filozofijas elementi: misija; vīzija; mērķi
27. Motivēšanas nozīme lojalitātes veidošanā
28. Darbinieku motivēšana krīzes laikā
29. Motivācijas veidi, motīvi un vajadzības
30. Pozitīvas darba vides veidošanas priekšnoteikumi
31. Motivāciju un lojalitāti ietekmējošie faktori
32. Individuālie motivāciju ietekmējošie faktori
33. Darbinieku demotivācijas faktori
34. Grūtības motivēšanā
35. Iedvesmošana kā motivācijas paņēmiens
36. Vadītāju motivēšanas spēju kritēriji
37. Motivēšanas metodes
38. Darba izpildes vērtēšana
39. Individuālā komunikācija – atgriezeniskā saite
40. Komunikācijas formas ar darbiniekiem
41. Motivācijas audits


CITA INFORMĀCIJA
Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV