Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. decembris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26. februāris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. janvārī no pl. 13.00 – 14.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. janvāris, 18. janvāris, 25. janvāris no pl. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22., 23. janvāris plkst. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. janvāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. janvāris, 13. februāris, 13. marts plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris plkst. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februāris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. janvāris, 20. februāris, 20. marts plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16., 18., 23., 25. janvārī no pl. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26., februāris plkst. 14:00 - 17:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris plkst. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris, 24. janvāris, 31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris plkst. 15:00 - 19:00
Semināri
Semināri » Biznesa Semināri » PERSONĀLA VADĪBAS SKOLA
PERSONĀLA VADĪBAS SKOLA
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Vineta Ikauniece - Ozoliņa. Mg.Psych.; Mg. HR Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens - vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana.
Cenas:
pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta semināra cena EUR 599,-)


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
I

Personāla vadība – to funkcijas un uzdevumi. Personāla plānošana un atlases process. Personāla vadības stratēģija ar mērķi sasniegt augstus rezultātus un īstenot uzņēmuma vīziju. Darbinieku apmierinātības un motivācijas tiešā ietekme uz uzņēmuma rezultātiem. Personāla novērtēšana.

Personāla vadības stratēģija, uzdevumu un mērķu nospraušana, darbinieku sasniegumu izvērtēšana

Personāla plānošana uzņēmumā, personāla atlases process un to metodes.

Amata apraksts - Kā atrast vislabāko darbinieku?

Personāla atlases process, metodes, sludinājuma sastādīšana

Personāla izvēles metodes.

Darba piedāvājums un atteikums. Kā izprast nākotnes darbinieku un prasme saskatīt tajā gan pozitīvās, gan negatīvās rakstura īpašības?

Darba interviju vadītprasme. To veidi un metodes.

Darba interviju instrumenti

Vadības nostāju analīze – kas darbojas vislabāk

Personāla novērtēšanas mērķis, nepieciešamība un uzdevumi

Pēc kādiem kritējiem vērtēt personālu? Personāla novērtēšanas pamatkritēriji. Personāla novērtēšanas anketas.

Darba izpildes novērtēšanas instrumenti un personāla vērtējuma ietekme to ilgtspējīgo attīstību

II

Personāla apmācība un novērtēšana. Pārrunu vadīšanas pamatprincipi. Atgriezeniskā saite. Lietišķā un ezotēriskā etiķete.

Efektīva darbinieku apmācība – pārliecināties, ka potenciālie darbinieki ir tie, kuri uzņēmumu attīstībai ir vajadzīgi.

Uzticība un savējo sajūta.

Kā gatavoties personāla novērtēšanai? Kādus jautājumus uzdot, kādu vietu izvēlēties un kā noteikt pārrunu laiku.

Jautājumu uzdošanas un aktīvās klausīšanās nozīme.

Darbinieku novērtēšana un pārrunu vadīšana.

Atgriezeniskās saites nozīme un veidošana. Analīze.

Pārmaiņu vadītāja portrets.

Pozitīvā domāšana uzņēmumā – konkurentspēju palielinošs faktors. Kā vadīt sapulces un prezentācijas. Lietišķās etiķetes uzvedības normas un ezotēriskās etiķetes smalkās enerģētikas ikdienā.

III

Darbs ar personālu - darbs ar sevi. Personāla motivēšana. Ieteikumi - kā personāla vadītājam bez papildus izmaksām maksimāli uzlabot savas kompānijas tēlu.

Kā celt pašmotivāciju.

Darbinieku tipi un dažādi motivāciju celšanas instrumenti.

Motivēšanas teoriju aktualitāte mūsdienās - kas ir mainījies?

Motivēšanas metodes – darbinieku vajadzību un apmierinātības noteikšana.

Biežāk pieļautās kļūdas darbā ar personālu.

Lielākie izaicinājumi personāla vadībā šobrīd. Vai profesionālu un kompetentu darbinieku trūkums ir labojums?

Kā labāk meklēt profesionālu darbinieku. Pārpirkt jeb audzināt savus kadrus?

Pārmaiņu vadība kā komplekss pasākums.

Padomi un ieteikumi, kas jāņem vērā, īstenojot uzņēmuma personāla vadību šobrīd?

Pašmotivācijas paņēmieni un ieguvumi.

IV

Attīstība. Kā attīstīt darbinieku prasmes un organizēt to mācību sistēmas izstrādi. Izaicinājumi un pieļautās kļūdas attīstības sistēmu izstrādē.

Talantu vadība un vadītāju attīstības programmas. Kā izstrādāt programmu, tai likt darboties un novērtēt rezultātus.

Jaunas pieejas personāla vadības jomā. Digitālie rīki un gamification pieeja personāla vadības procesos.

Personāla vadības projektu pievienotās vērtības radīšana biznesa procesos. Efektīva sadarbība starp biznesu un personāla vadību.


Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs “Biznesa Semināri”
Tālrunis: 20355559
E-pasts: info@biznesaseminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV