Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. februārī, 4. martā, 11. martā un 18. martā no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. martā, 14. aprīlī un 23. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. februārī, 4. martā, 11. martā un 18. martā no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. marts, 27. marts un 17. aprīlis no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. martā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2. martā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. martā, 31. martā un 8. aprīlī, 15. aprīlī un 22. aprīlī plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. februārī plkst. 10.00–13.30 vai 10. martā plkst. 14.30–18.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. aprīlī un 29. aprīlī no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. februārī no plkst. 14.30–18.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. februārī, 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. februāris, 7. marts, 21. marts un 4. aprīlis plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. martā plkst. 14.30–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februārī plkst. 10.00–15.00 vai 20. martā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. februārī no plkst. 10.00–14.00 vai 18. martā plkst. 10.00–14.00, vai 24. martā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. februārī plkst. 10.00–15.00 vai 27. martā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. martā plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. martā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. februārī, 27. februārī (9.30–13.30) un 13. martā plkst. 10.00–14.00
Semināri
Semināri » Nodokļu likumdošanas izglītības centrs » Valdes locekļu personiskā atbildība par nodokļu parādiem. Kā pasargāt savu uzņēmumu no problēmām.
Valdes locekļu personiskā atbildība par nodokļu parādiem. Kā pasargāt savu uzņēmumu no problēmām.
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore
Cenas:
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 (Standarta cena EUR 249).
MĒRĶIS
Aizvien aktuālāks kļūst jautājums par komercsabiedrību valdes locekļu personīgu atbildību par juridiskas personas nodokļu parādiem. Prakse rāda, ka nodokļu parādu rašanās gadījumā, tai skaitā saistībā ar kapitālsabiedrībā veikto nodokļu pārbaudi (revīziju), var rasties situācija, ka valdes locekļa vadītā sabiedrība kļuvusi maksātnespējīga, kā rezultātā zaudējumus var piedzīt no maksātnespējīgas sabiedrības valdes locekļiem vai arī Valsts ieņēmuma dienests var uzsākt procesu par nokavētu maksājumu atlīdzību no tā valdes locekļa, kura darbības laikā attiecīgie nokavētie maksājumi radušies.

Ikvienam valdes loceklim ir jābūt lietas kursā par iespējamajām problēmām un to risinājumiem, jo tikai aktualitāšu pārzināšana var palīdzēt izvairīties no situācijas, ka nezināšanas dēļ smagi cieš bizness.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Semināra programma:

Valdes locekļu obligātais nodoklis – jauna noteikšanas kārtība IIN un VSAOI.
Valdes locekļu nodarbinātība, vai nepieciešams turpmāk darba līgums?
Valdes locekļu pienākumu pildīšana kapitālsabiedrībās, pilnvarojums atbilstoši Civillikumam.
Ārkārtas dividendes.
Ko darīt ar neizmaksātām dividendēm, kurām notecējis termiņš?
Kam var veidot rezerves?
Kā palielināt pamatkapitālu? Vai vajadzīgs revidents?
Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana. Kā tas ietekmē nodokļus?
Kāpēc uzņēmumam ir peļņa, bet nav naudas?
Valdes locekļu atbildība.
Valdes locekļu rīcībspēja.
Valdes loceklis mikrouzņēmumā.
Valdes locekļa avansa norēķinu izdevumi, preču iegāde.
Valdes loceklis – paraksta tiesības, darba laiks.
Vieglās automašīnas lietošana – degvielas čeki, ceļazīmes, PVN priekšnodoklis, saimnieciskie izdevumi, auto nodoklis, patapināta, nomāta, iegādāta mašīna.
Reprezentācijas izdevumi.
Vai var lietot alkoholu?
Ko darīt, ja pirktas cigaretes, sievai apģērbs, zābaki un bērniem rotaļlietas?
Ja izdevumos iekļautas zāles, kur tās likt?
Puķes un suvenīri – kas tie par izdevumi.
Vai valdes loceklis var kārtot inventarizāciju?
Vai valdes loceklis var kārtot grāmatvedību?
Grāmatvedības kontrole.
Valdes locekļa atbildība par grāmatvedību.
Valdes loceklis un kasieris.
Ko darīt, ja kasē ir liela nauda?
Vai valdes loceklis ar naudu var rīkoties brīvi un izņemt to, kad vēlas?
Kāpēc nevar izmest čekus?
Valsts nodeva par būvkomersanta atļauju.
Informācijas sniegšana VID par fiziskās personas kredītiem un līzingiem.
Kredītiestāžu sniegtās ziņas VID.
Mantiskā stāvokļa deklarācija.
Fiziskās personas audits.
Juridiskās personas audits. Ko pārbauda audita laikā? Vai būs uzrēķins un kā to var zināt? Kas jādara tālāk?
Tematiskā pārbaude. Pirmsaudita kontrole.
Ticamības pārbaude. Kļūdu labošana pārskatos.
Novērošana.
Mantas apķīlāšana. Kā tālāk rīkoties ar aktīviem?
Aizdevumi valdes loceklim. Nodokļu riski.
Ko darīt, ja valdes loceklis nevar atdot parādu?
Kā rīkoties, lai dzēst parādu, ko uzņēmumam aizdevis īpašnieks?
Obligātie aizdevuma procenti.
Labuma gūšana no bezprocentu aizdevuma.
VID publiska informācija par nodokļu maksājumiem.
Kvīšu reģistrs.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontu un nodokļu administrācijas maiņa.
Skaidras naudas darījumu aizliegums, ja VID uzlicis inkaso.
Skaidras naudas vispārējie ierobežojumi un deklarēšana.
Valdes locekļa atbildība par nodokļu parādiem.
Kādos gadījumos iestājas valdes locekļa atbildība.
Solidāra valdes locekļu atbildība.
VID lēmums par nodokļu parādu atlīdzināšanu.
Ko darīt, ja valdes loceklis ir bezpajumtnieks vai ārzemnieks?
Valdes maiņa, prokūrista iecelšana.
Kapitāldaļu pārdošana.
Personas reputācija – ētikas un morāles jautājumi.
VID tiesības veikt piedziņu uz visu personisko un ģimenes mantu.
Pretruna ar Komerclikumu.
Mantinieku atbildība par nodokļu parādiem.
Iespējamais risinājums – maksātnespēja vai emigrācija uz trešajām valstīm.
Maksātnespējas ierosināšana.
Maksātnespējas izdevumi.
Valdes locekļu atbildība par dokumentu nenodošanu.
Maksātnespējas pieteikuma sastādīšana.
Fiziskās personas maksātnespēja.
Tiesāšanās izdevumi – valsts un kancelejas nodeva, juridiskie pakalpojumi, depozīta iemaksa.
Grozījumi nodokļu likumos saistībā ar fiziskās personas nespēju norēķināties par parādu.
Tiesu izpildītāja prasību vai rīkojumu obligātums.
Parādnieka pienākumi un to neizpildīšanas sekas.
Piespiedu izpildes līdzekļi.
Izpildu darbības atlikšana.
Piedziņas vēršana uz fiziskās personas mantu.
Obligātais minimālais ienākums, uz ko nevērš piedziņu.
VID tiesības un pienākumi likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”.
Izmaiņas likumā „Par LR Uzņēmumu reģistru” attiecībā uz valdes locekļu reģistrēšanu.
Administratīvā atbildība.
Kriminālatbildība


CITA INFORMĀCIJA
Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.

Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/valdes-locekli
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV