Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. oktobris, 6. novembris, 13. novembris, 20. novembris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 15. novembris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. novembris, 5. decembris, 9. janvāris plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris, 24. janvāris, 31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2018. gada 16., 18., 29. un 31. oktobrī no 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. oktobris, 6. novembris, 13. novembris, 20. novembris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. decembris no plkst. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. oktobris, 7. novembris, 14. novembris, 21. novembris no 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. oktobrī no pl. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. oktobris no plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1., 8., 15. novembris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. decembrī no pl. 13.00 – 14.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. oktobris no plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2. novembris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. novembris, 21. novembris, 19. decembris plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. oktobris plkst. 15:00 - 19:00
Semināri
Semināri » » Intensīvā Biroja vadītāju akadēmija
Intensīvā Biroja vadītāju akadēmija
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
MBA un biznesa eksperts. Teorētiskā un praktiskā pieredze uzņēmumu vadībā un personāla vadībā, projektu izstrādē un ieviešanā, t.sk. starptautiskos uzņēmumos
Cenas:
pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 109,- (standarta cena – 499 EUR).
MĒRĶIS
Biroja vadītāja loma uzņēmumā ir nenovērtējama, proti, viņa pārziņā ir ne tikai informācijas sagatavošana, informācijas aprites organizēšana, uzņēmuma dokumentācijas pārzināšana, problēmu identificēšana un formulēšana, vadības konsultēšana par iespējamiem risinājumiem, piedalīšanās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, darbu izpildes termiņu kontrolēšana un saskaņošana, bet arī uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) pārstāvēšana klientiem un sadarbības partneriem, kā arī citu darbinieku motivēšana.

Lai veiksmīgi un ar pārliecību vadītu visus šos procesus, biznesa apmācību centrs "Biznesa Akadēmija" organizē īpašu biznesa apmācību kursu esošajiem un topošajiem biroja vadītājiem - "BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: dokumentu parvaldibas pamati, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli".

Jā, smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājam ieņem ļoti svarīgu vietu prasmju sarakstā, taču nekādi neizdosies kļūt par uzņēmuma svarīgāko un spēcīgāko posmu bez visaptverošām zināšanām dokumentu pārvaldības pamatos, psiholoģijā, mārketingā, klientu servisā un iekšējā komunikācijā.

Apmācību mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu vai atsvaidzinātu prasmes organizēt biroja dokumentu pārvaldību (lietvedību), kā arī veicinātu patīkamu un profesionālu klientu apkalpošanu, pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, stresa situāciju izvērtēšanu, uzņēmuma izaugsmes iespēju apzināšanu un tiekšanos pēc panākumiem, jo bez šiem faktoriem biroja administratora darbs nav iedomājams.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Īss ieskats biroja vadītāju / administratoru apmācību tematikā:

Ko nozīmē būt biroja administratoram - darba organizācija un loma uzņēmumā
Biroja administrators – vai manas rakstura iezīmes un profesionālās vēlmes atbilst šim amatam?;
Mana loma uzņēmumā;
Veiksmīgas biroja vadības pamatnoteikumi;
Izaugsmes iespēju apzināšana un tiekšanās pēc mērķa;
Personāla vadība un klientu serviss – manas stiprās un vājās puses;
Atmosfēra uzņēmumā – to veidoju arī es!;

Saskarsme ar klientu, apkalpošanas kvalitātes veicināšana
Profesionālas klientu apkalpošanas filozofija;
Tēla un priekšstata nozīme komunikācijā;
Etiķete un labs serviss;
Pirmā iespaida radīšana;
Klienta vajadzību noskaidrošana;
Klienta apkalpošanas prasmju pilnveidošana;
Rūpes par klienta interesēm;
Klientu apkalpošanas speciālists kā pievienotā vērtība;
Vizītes analīze;
Lojalitātes veicināšana.

Iekšējās komunikācijas, jeb "biroja dzīves" veidošana, veiksmīga personāla sadarbība
Pozitīvā komunikācija jeb konstruktīvā kritika;
Augsta līmeņa komunikatoram nepieciešamās spējas;
Ieteikumi komunikācijas prasmju uzlabošanā;
Kolektīva saliedēšana;
Personība un komanda;
Uzņēmuma vadītāja loma iekšējās komunikācijas veidošanā;
Pārmaiņu vadība;
Darbinieku profesionālo prasmju identificēšana un vadīšana;
Darbinieku tiekšanās pēc vienota mērķa.

Darbs ar sarežģītajiem klientiem, konfliktsituāciju analīze
Personības tipi un to izpausmes;
Darbs ar klienta iebildumiem;
Negatīvi noskaņota klienta nomierināšana;
Konstruktīvas sarunas veidošana, lai izslēgtu konflikta iespēju;
Neapmierinātie klienti - atbildības uzņemšanās, atvainošanās, adekvāta rīcība;
Emociju kontrolēšana, savaldīšanās un pašrelaksācija;
Attieksme un tās nozīme komunikācijā.

Stress darba procesā, tā vadība un pārvarēšana
Kā rodas stress un ko tas ietekmē;
Stresa pārvarēšana;
Pozitīvā psiholoģija, jeb kā saskatīt pozitīvo darbā un ikdienas dzīvē;
Ko nozīmē pilnvērtīgi dzīvot, būt laimīgam;
Labo domu koncentrēšana uz savām vēlmēm;
Pozitīvo emociju ietekme uz dzīves uztveri;
Labklājības pamatelementu apzināšana;
Pozitīvās psiholoģijas ieteikumi.

Motivācija un tās nozīme ceļā uz panākumiem
Darbinieka motivatoru noteikšana un realizācija
Motivācijas dimensijas un tām atbilstošā motivēšana;
Paņēmieni, kas ļauj noteikt darbinieka unikālo motivācijas karti;
Darbinieka unikālās motivācijas kartes sasaiste ar darba
uzdevumiem;
Motivēšana deleģēšanas procesā;
Motivējošas darba vides izveide.CITA INFORMĀCIJA
Apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV