Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. jūlijs, 23. jūlijs, 6. augusts, 13. augusts no pl. 14:00 - 17:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. jūnijs, 19. jūlijs, 16. augusts no 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. jūlijs no plkst.10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. jūnijs no pl. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. jūlijs, 23. jūlijs, 6. augusts, 13. augusts no pl. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. augustā no plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 29. jūnijs no pl.10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. jūnijs no pl. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. jūnijs, 4. jūlijs no pl. 10:00 - 14:30
Semināri
Semināri » » Divu dienu intensīvais biznesa sarunu vešanas prasmju apmācību cikls - meistarklase: SARUNAS EKSPERTA LĪMENĪ - TU ESI TAS, PAR KO TU VARI VIENOTIES.
Divu dienu intensīvais biznesa sarunu vešanas prasmju apmācību cikls - meistarklase: SARUNAS EKSPERTA LĪMENĪ - TU ESI TAS, PAR KO TU VARI VIENOTIES.
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Norises vieta: Rīgas centrs
Lektori:
Vineta Ikauniece - Ozoliņa. Mg.Psych.; Mg. HR Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens - vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana.
Cenas:
Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 499,-)
MĒRĶIS
Mūsdienās komunikācija ir neatņemama sastāvdaļa gan ikdienas, gan biznesa dzīvē. No prasmes vadīt pārrunas ir atkarīga gan uzņēmējdarbības attīstība, gan klientu piesaiste, kā arī produkta veiksmīgs noiets tirgū . Jo labāk mēs orientēsimies pārrunu specifikā un detaļās, jo veiksmīgāk noritēs komunikācija ar vēlamo biznesa partneri.

Nepieciešamība uzlabot biznesa sarunu vešanu ir svarīga ikvienam uzņēmējam, kurš vēlas attīstīties un nodrošināt uz izaugsmi vērstu uzņēmumu darbību. Tā ir iespēja ne tikai uzlabot savas komunikācijas prasmes, bet arī izvairīties no situācijām, kad pārrunu partneri izmanto negodīgus paņēmienus, lai panāktu no otras puses sev izdevīgākus darījuma nosacījumus. Profesionālam darījumu partnerim ir jāprot pamanīt un atrisināt konfliktsituācijas pārrunās. Tikai tad būs iespējams atrast piemērotu veidu, kā atbildēt un noturēt savas intereses pārrunās.

Apmācību ietvaros ikvienam būs iespēja uzkrāt jaunas zināšanas un iegūt vērtīgus padomus par to, kā parādīt biznesa partnerim darījuma pozitīvās puses, kā pārliecināt un ņemt pārrunu iznākumu savās rokās.

Tā būs iespēja izstrādāt personīgās profesionālās pārrunu kompetences un pārzināt lielāko iespējamo scenāriju skaitu, ņemot vērā jūsu mērķus un jūsu partnera intereses. Pārzinot nepieciešamos sīkumus jums būs iespēja pārvaldīt situāciju savā labā ar jūsu pārrunu partneri.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Rīta seminārs: 14. septembris 10:00 - 13:00
Sarunu vešanas prasmes - dažādu personības tipu ekspresdiagnostika: raksturojums, psiholoģiskās īpašības, verbālā un neverbālā valoda

● Raksturojums pēc ārējām pazīmēm
● Raksturojums pēc sejas izteiksmes, skatiena, mīmikas
● Raksturojums pēc valodas, izteiksmes līdekļiem
● Raksturojums pēc balss parametriem, intonācijas
● Raksturojums pēc sarunas mērķa
● Psiholoģisko īpašību kopums
● Psiholoģisko īpašību ietekme uz personas vērtējumu
● Verbālās un neverbālās valodas nozīme
● Ekspresdiagnostikā iegūtais raksturojums
● Tiešie un attālinātie novērojumi

Pēcpusdienas seminārs: 14. septembris 14:00 - 17:00
Sarunu vešanas prasmes - pārdošanas sarunas. Kontakta un uzticības tilta veidošana ar klientu

● Sagatavošanās sarunai
● Sarunas process, pārdošanas piedāvājums
● Atliktā saruna - iespēja iegūt laiku manevram
● Konflikts sarunas laikā, tā iespējamie risinājumi
● Sarunas noslēgums, piedāvājuma apstiprinājums
● Atkārtota saruna, esošais un / vai jauns piedāvājums
● Kontakta un darījuma attiecību saišu nostiprināšana
● Ceļš uz klienta lojalitāti pēc pirmās sarunas

Rīta seminārs: 15. septembris 10:00 - 13:00
Sarunu vešanas prasmes - biežāk pieļautās kļūdas lietišķo sarunu etiķetē

● Komunikācijas struktūra un etiķetes nozīme
● Biežāk pieļautās kļūdas komunikācijā klātienē
● Biežāk pieļautās kļūdas komunikācijā pa tālruni
● Biežāk pieļautās kļūdas komunikācijā e-pasta sarakstē
● Kā minimizēt pieļauto kļūdu ietekmi uz komunikāciju
● Kā nodrošināt strukturētu un sekmīgu komunikāciju bez kļūdām

Pēcpusdienas seminārs: 15. septembris 14:00 - 17:00
Sarunu vešanas prasmes - konfliktu risināšanas stratēģijas ar dažādu tipu cilvēkiem

● Emocionālās distances un pozīcijas saskarsmē
● Pozitīva neverbālā saskarsme ar klientu
● Potenciālo konfliktsituāciju identificēšana un novēršana
● Konfliktu vadīšanas paņēmieni
● Konfliktsituāciju risināšanas algoritms
● Kā kontrolēt situāciju stresa apstākļos


CITA INFORMĀCIJA
Apmācību noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV