Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris plkst. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. janvāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris plkst. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. decembris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26., februāris plkst. 14:00 - 17:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22., 23. janvāris plkst. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. janvāris, 18. janvāris, 25. janvāris no pl. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris, 24. janvāris, 31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26. februāris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. janvāris, 13. februāris, 13. marts plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februāris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16., 18., 23., 25. janvārī no pl. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. janvārī no pl. 13.00 – 14.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. janvāris, 20. februāris, 20. marts plkst. 10:30 - 14:30
Semināri
Semināri » Alberta Uzņēmumu Grupa » Individuāla konsultācija – inovatīvu produktu attīstība uzņēmumā
Individuāla konsultācija – inovatīvu produktu attīstība uzņēmumā
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
uzņēmumu vadības konsultants / eksperts
Dalībnieki/mērķauditorija:
Uzņēmumu īpašnieki, vadītāji
Cenas:
EUR 1200.00 + PVN (t.sk. otrreizēja konsultācija konkrētu ieteikumu realizācijas vajadzībām).
MĒRĶIS
Īpašu individuālu konsultāciju, pārrunu formā uzņēmumam izstrādāt unikālu attīstības stratēģiju, kas balstīta uz katras organizācijas iespējām un nākotnes potenciāla analīzi. Konsultācijas uzdevums ir ne tikai izvērtēt pašu uzņēmumu, bet skatīt to kontekstā ar apkārtējo vidi, konkurentiem, tirgus situāciju šodien un tā attīstību tuvākajā nākotnē.
Galvenā uzmanība konsultācijā tiek pievērsta jaunu, inovatīvu produktu (preču, pakalpojumu) izveidei un ieviešanai tirgū, tādējādi dodot uzņēmumiem konkurētspējas priekšrocības īsā un ilgtermiņā.ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Konsultācijas laikā, pamatojoties uz uzņēmumam stipro un vājo pušu izvērtējumu, tiek sniegti ieteikumi par strukturālām izmaiņām uzņēmuma darbībā, vadībā un mārketingā. Tāpat tie izstrādāti ieteikumi par inovāciju ieviešanu uzņēmuma darbība, lielāko uzsvaru liekot uz jaunu produktu izstrādi un/vai to ieviešanu tirgū – ko piedāvāt, kā to pozicionēt, kā to piedāvāt, kam to piedāvāt utt.

Konsultācijas saturs:
* Sākotnējas informācijas sniegšana (rakstiskā formātā pirms klātienes konsultācijas), lai konsultants jau iepriekš var iepazīties, izanalizēt uzņēmumu, izstrādāt darbības scenārijus.
* Individuāla tikšanās ar uzņēmuma vadību, kuras laikā, pārrunu ceļā, tiek sīki analizēta uzņēmuma darbība, plusi, mīnusi, iespējas un draudi, nosakot nākotnes perspektīvas.
* Plānoto jauno produktu analīze pēc vairākiem kritērijiem – idejas attīstības perspektīvu izvērtējums, pozicionējums, nosaukums/zīmols, sasaiste ar uzņēmumu, mērķa auditorijas noteikšana, salīdzinājums ar līdzīgiem produktiem, konkurentu piedāvājumu u.c.
* Ieteikumu izstrāde un rekomendācijas uzņēmuma attīstībai.
* Pārmaiņu vadības ieteikumi.CITA INFORMĀCIJA
Eksperts - viens no pazīstamākajiem mārketinga speciālistiem Latvijā Alberts Jodis.
Konsultācijas norise no pl.12:00 - 14:00, ar kafijas pauzēm pēc ieskatiem

Atsauksmes:
“Šīs individuālās konsultācijas lieti noderēs uzņēmumiem, kas vēlas sakārtot savu darbību, izvirzīt prioritātes un atrast jaunus pārdošanas tīklus, piesaistīt klientus. Jau pēc vienas šāda tipa konsultācijas guvām daudz jaunas idejas, ierosinājumus un kas pats galvenais arī zināmu iedvesmu, pārliecību un impulsu, lai daudz aktīvāk darbotos, ieviestu savā uzņēmuma darbība inovācijas un, protams, sasniegtu mērķus,” norāda SIA “Aimax” vadītājs Ruslans Semjonovs.

“Par dažādiem ar uzņēmuma stratēģisku attīstību, mārketinga un reklāmas jautājumiem ar Albertu konsultējušies esam vairākkārt un ikreiz pierādījies, ka risinājumi ir ne vien interesanti un radoši, bet arī rezultatīvi un efektīvi. Ļoti priecē tā spēja iedziļināties uzņēmuma specifikā un domāt kontekstā ar apkārtejo vidi, šī brīža tirgus apstakļiem, mārketingu un uzņēmuma vadību kopumā,” atzīmē SIA “Norvēģu Kamīni” vadītajs Edmunds Romonovskis.

“Konsultācija ar Albertu pavēra jaunus biznesa apvāršņus, par ko līdz šim nebijām aizdomājušies. Saņēmām daudz ieteikumus, kā arī kritiku un pozitīvu novērtējumu, kas nāca par labu un deva impulsu nākotnes attīstībai. Konsultācija arī pāraugusi veiksmīgā sadarbībā, lai izvirzītās idejas īstenotos,” atzīst “Nordic Finance” vadītāja Maija Miesniece.
Kontaktinformācija:
alberts@alberts.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV