Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februāris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. janvārī no pl. 13.00 – 14.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26., februāris plkst. 14:00 - 17:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. decembris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris plkst. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris plkst. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26. februāris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22., 23. janvāris plkst. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. janvāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. janvāris, 13. februāris, 13. marts plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris, 24. janvāris, 31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. janvāris, 18. janvāris, 25. janvāris no pl. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. janvāris, 20. februāris, 20. marts plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16., 18., 23., 25. janvārī no pl. 10:00 - 17:00
Semināri
Semināri » Personas datu aizsardzības un lietvedības izglītības centrs » Personas datu aizsardzības speciālista apmācības
Personas datu aizsardzības speciālista apmācības
Norises laiks: 16., 18., 23., 25. janvārī no pl. 10:00 - 17:00
Norises vieta: Rīga
Lektori:
komerctiesību un datu aizsardzības eksperts
Dalībnieki/mērķauditorija:
Jebkura persona ar augstāko izglītību tiesību zinātņu vai informācijas tehnoloģiju jomā.
Cenas:
EUR 605,00 ieskaitot PVN
MĒRĶIS
Sagatavot Personas datu aizsardzības speciālistu.

Uzņēmumu un institūciju skaits, kuras var apkalpot viens datu aizsardzības speciālists nav ierobežots, līdz ar to arī paveras lieliskas iespējas papildus nopelnīt vai pat veidot patstāvīgu komercdarbību, jo šādas personu datu bāzes nepieciešams apkalpot gandrīz katrā uzņēmumā, bet sertificētu speciālistu skaits pagaidām ir neliels.

Vēl ieguvumi:

- iegūt detalizētas zināšanas par to, kā strādāt ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma regulējumu un ko darīt attiecībā ar Datu valsts inspekciju;

- kurā gadījumā atbildīgs par personas datu saņemšanu un nodošanu ir Jūsu uzņēmums, bet kurā gadījumā Jūsu sadarbības partneris;

- spēja izvērtēt Jūsu uzņēmuma mārketinga, izložu vai datu bāžu vai jebkādas citas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

- nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda un konkurētspējas pazemināšanās.DARBA METODIKA
Ir stājušies spēkā grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā, kas skar datu subjektu informēšanas regulējumu, videonovērošanas un citas personas datu apstrādes obligātu reģistrāciju Datu valsts inspekcijā, personas datu nodošanu uz ārvalstīm, kā arī citus jautājumus. Savukārt, Eiropas Parlaments akceptēja pirmajā lasījumā Datu aizsardzības regulas projektu, kas, cita starpā, palielina personas datu aizsardzības speciālista lomu gan valsts un pašvaldības iestādēs, gan privātajā komercdarbībā.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
- Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību;

- Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma;

- personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas;

- personas datu aizsardzības principi;

- datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei;

- pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības;

- sensitīvu personas datu apstrāde;

- personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;

- personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde, tās funkcijas, uzdevumi un kompetence, kā arī kārtība, kādā minētā iestāde īsteno savas funkcijas;

- sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā.


CITA INFORMĀCIJA
Apmācības vada Mg.iur. Māris Ruķers un sertificēts informācijas sistēmu auditors Juris Gailis, CISA.

Katrā nodarbības dienā paredzētas 2 kafijas pauzes.

Apmācību noslēgumā tiek izsniegta apliecība.

Apmācības notiek Valdo centrā, Bauskas ielā 58A, Rīgā.
Kontaktinformācija:
Semināru koordinatore
Elita Jansone
22345961
pda@e-pasts.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV