Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. oktobris, 21. novembris, 19. decembris plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris, 24. janvāris, 31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1., 8., 15. novembris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. oktobris, 6. novembris, 13. novembris, 20. novembris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 18. oktobris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2018. gada 16., 18., 29. un 31. oktobrī no 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. oktobris, 7. novembris, 14. novembris, 21. novembris no 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. oktobrī no pl. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. oktobris no plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. oktobris no plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. oktobris, 6. novembris, 13. novembris, 20. novembris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 15. novembris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. decembris no plkst. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2. novembris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. novembris, 5. decembris, 9. janvāris plkst. 10:00 - 16:00
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » PĀRDOŠANAS SKOLA
PĀRDOŠANAS SKOLA
Norises laiks: 31. oktobris, 7. novembris, 14. novembris, 21. novembris no 10:00 - 14:00
Lektori:
Vineta Ikauniece - Ozoliņa. Mg.Psych.; Mg. HR Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens - vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana.
Cenas:
pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 499,-)
MĒRĶIS
priekšstata radīšana par veiksmīgas pārdošanas modeli, pārdošanas iemaņu pilnveidošanaDARBA METODIKA
Īsas lekcijas, vingrinājumi, testi, darbs grupās, diskusijas, lomu spēles.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1. Pārdošanas stratēģija
2. Pārdevējam nepieciešamās īpašības un iemaņas
3. Pārdošanas modeļi
4. Pārdošanas procesa etapi

5. Kontakta dibināšana ar klientu

Uz klientu orientēta pieeja pārdošanā
Efektīvas sevis vadīšanas principi
Dažādu tipu klientu uzvedības modeļi un pieejas
Iemesli, kas var traucēt kontakta dibināšanu
Saskarsme ar klientu pa telefonu
Pirkšanas gaisotnes radīšana

6. Klientu vajadzību diagnostika

Jautājumu uzdošanas tehnikas
Klausīšanās veidi
Sarunas uzturēšanas un vadīšanas paņēmieni
Verbālā un neverbālā saskarsme
Jautājumu kolekcijas veidošana

7. Pārdošanas prezentācija

Klienta ieguvumi
Argumentu veidošanas shēma
Argumentēšanas tehnikas
Dialoga veidošana ar klientu

8. Darbs ar klienta iebildumiem

Iebildumu veidi
Iebildumu novēršanas algoritmi
Iebildumu profilakse

9. Darījuma noslēgšana

Pirkšanas signāli
Cenas pasniegšana
Lēmuma pieņemšanas atvieglošana
Darījuma noslēgšanas paņēmieni

10. Ilgtermiņa attiecību veidošana


CITA INFORMĀCIJA
Apmācību noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV