Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. decembris no plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. janvārī no pl. 13.00 – 14.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16., 18., 23., 25. janvārī no pl. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. janvāris, 13. februāris, 13. marts plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. janvāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. decembris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris plkst. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris, 24. janvāris, 31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. janvāris, 20. februāris, 20. marts plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris plkst. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 4. decembris, 11. decembris, 18. decembris, 19. decembris plkst. 14:00 - 17:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februāris plkst. 10:00 - 15:00
Kursi
Kursi » Nodokļu likumdošanas izglītības centrs » "PATS SEV GRĀMATVEDIS!" + SEMINĀRS “Aktuāli grozījumi mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā un jauni noteikumi mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtībā”
"PATS SEV GRĀMATVEDIS!" + SEMINĀRS “Aktuāli grozījumi mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā un jauni noteikumi mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtībā”
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Norises vieta: Rīgas centrs
Lektori:
grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore
Dalībnieki/mērķauditorija:
Uzņēmumu un iestāžu grāmatveži, finansisti, pašnodarbinātie grāmatveži, uzņēmumu vadītāji.
Cenas:
EUR 75, pateicoties "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (standarta cena EUR 185).
MĒRĶIS
Informēt uzņēmumu grāmatvežus un pašnodarbinātas personas par aktualitātēm un izmaiņām nodokļu likumdošanā.DARBA METODIKA
Semināra laikā lektore un nodokļu konsultante Inga Pumpure skaidro aktuālos jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu - aktualitātēm nodokļu aprēķināšana pašnodarbinātajiem, kā arī atbild arī uz semināra apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem un izskata individuālus nodokļu aprēķina / nomaksas gadījumus. Kursi / seminārs veidots konsultāciju formātā, tādējādi informāciju pasniedzot atbilstoši semināra apmeklētāju interesei un vajadzībām. Kursu / semināra laikā Jūs iegūsiet praktisku informāciju, lai kvalitatīvi veiktu pašnodarbināto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši noteiktajām VID prasībām un likumdošanai.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Kursi "PATS SEV GRĀMATVEDIS!" / Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā.

1. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite:
- ieņēmumu un izdevumu dokumentācija;
- saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla aizpildīšana;
- autotransporta (t.sk. privātā) izmantošana saimnieciskās darbības veikšanai;
- kā norakstīt kredītu / līzingu maksājumus;
- daļēji ar saimniecisko darbību saistīto izdevumu uzskaite.
2. Kvīšu grāmatiņas reģistrācija, aizpildīšana, atskaites sagatavošana un iesniegšana
3. Pašnodarbināto valsts sociālā apdrošināšana, reģistrācija, atskaites sagatavošana un
iesniegšana
4. Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana ar praktiskiem piemēriem, kartiņu
aizpildīšana
5. Inventarizācija un izdevumu precizēšana, inventarizācijas aktu sagatavošana, aizpildīšana
6. Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana, praktiska aizpildīšana:
deklarācijas pielikumi (D5; D6), praktiski piemēri attaisnoto izdevumu proporcijas aprēķināšana
7. Mikrouzņēmumu nodoklis un ar to saistītās izmaiņas nodokļu likumdošanā, jaunie noteikumi un
prasības, praktiski piemēri
8. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķināšana
9. PVN uzskaite, PVN žurnāla aizpildīšana
10. Patentmaksa
11. Diskusija un atbildes uz jautājumiem

SEMINĀRA “Aktuāli grozījumi mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā un jauni noteikumi mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtībā”

PROGRAMMA:

1.Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, reģistrācija, tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli

2. Kritēriji mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai

3.Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju ienākumi un izdevumi

4.Mikrouzņēmuma apgrozījums un jaunās nodokļa likmes no 2015.gada 1.janvāra

5.Mikrouzņēmumu papildus nodoklis un tiesības to nepiemērot

6.Valsts subsīdijas, dotācijas mikrouzņēmumam

7.Mikrouzņēmuma darbinieku ienākumi

8.Komandējuma izdevumi un citas kompensācijas mikrouzņēmuma darbiniekiem

9.Īpašnieka ienākumi un naudas izņemšana personīgāmvajadzībām

10.Darba likumdošanas normu piemērošana mikrouzņēmumadarbiniekiem

11.Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja pienākums informēt darbiniekus un darba devēja atbildība

12.Slimības lapas apmaksa mikrouzņēmuma darbiniekam

13.Personāla noma no mikrouzņēmuma un nodokļi

14.Aizdevumu izsniegšana īpašniekiem, darbiniekiem un citāmfiziskām personām

15.Avansu izsniegšana mikrouzņēmumu darbiniekiem skaidrā unbezskaidrā naudā

16. Avansi, kas pielīdzināti ienākumam no algota darba

17. Kādos gadījumos mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem irjāreģistrējas kā PVN maksātājiem? (atviegloti noteikumi MUN maksātājiem)

18.Vieglā autotransporta izmantošana, ieskaitot darbiniekaautotransporta izmantošanu, un UVTN piemērošanas kārtība

19.Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas aizpildīšana arpraktiskiem piemēriem

20.Mikrouzņēmuma - personas, kas veic saimniecisko darbībustatusa zaudēšana

21. Diskusija un atbildes uz jautājumiemCITA INFORMĀCIJA
Par kursu / semināra apmeklējumu tiek izsniegta apliecība.

- Bezmaksas attālinātās konsultācijas nodokļu likumdošanas jautājumos līdz 2015. gada beigām - PAR BRĪVU!

- jebkura cita NLIC grāmatvedības / nodokļu semināra apmeklējums līdz 2015. gada beigām

- 50% atlaide!

Semināra norise no pl.10 - 15:00, ar divām kafijas pauzēm.
Kontaktinformācija:
Baiba Rozentāle

"Nodokļu likumdošanas izglītības centra"
kursu vadītāja

Tālrunis 29948182
info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV