Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. marts no plkst. 9.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. marts no plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1. marts plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. marts, 12. marts, 19. marts, 26. marts plkst. 14.00–17.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. marts, 29. marts, 5. aprīlis un 12. aprīlis no plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. marts plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. marts plkst. 10.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. marts, 12. marts, 19. marts, 26. marts plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. marts plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. aprīlis plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. marts no plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21. marts, 28. marts, 4. aprīlis, 11. aprīlis, 25. aprīlis plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 4. aprīlis plkst. 10:00–17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 18. aprīlis, 26. aprīlis, 2. maijs, 9. maijs, 17. maijs, 23. maijs no pl. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. marts, 8. marts, 15. marts, 22. marts plkst. 14.00–17.30 un 29. marts plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 18. marts, 8. aprīlis, 8. maijs plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3., 5., 17., 18. aprīlī no pl. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 8. marts no plkst. 10:00–15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. marts plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. marts plkst. 14.00–17.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21. marts plkst. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. marts, 27. marts, 17. aprīlis plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. februāris un 1. marts plkst. 10.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. februāris no plkst. 14.00–20.00
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » Biznesa Vadītāju Akadēmija
Biznesa Vadītāju Akadēmija
Norises laiks: 22. marts, 29. marts, 5. aprīlis un 12. aprīlis no plkst. 10.00–13.30
Norises vieta: Rīgas centrs
Lektori:
Vineta Ikauniece - Ozoliņa. Mg.Psych.; Mg. HR Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens - vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana.
Cenas:
Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 299,- (standarta cena EUR 699,-)
MĒRĶIS
• Radīt pilnīgu priekšstatu par vadīšanas kocepciju;
• Pilnveidot vadītāju vadīšanas prasmes;
• Sekmēt vadītāju personisko efektivitāti;
• Apzināties, kas ietekmē pašapziņu un pārliecību par sevi
• Trenēt pārliecinātu uzvedību, kas ļautu palielināt personisko efektivitāti
• Iepazīstināt ar plānošanas sistēmu, kas ļautu palielināt pašefektivitāti - paātrināt mērķu realizāciju, paaugstināt personisko atbildību.

Gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem,
apzināties savas kompetences, personības plusus un mīnusus darbam komandā, pilnveidot dalībnieku saskarsmes iemaņas, kas nepieciešamas komandas darbā.

Iepazīstināt ar deleģēšanas pamatnoteikumiem,
trenēt deleģēšanas prasmes


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
VADĪTĀJU VADĪTPRASMJU PILNVEIDOŠANA

1. Vadītāja dažāda līmeņu darbības sfēras: organizācijas līmenis, nodaļas/filiāles līmenis, individuālais darbs ar personālu
2. Vadīšanas funkcijas un prasmes:
• plānošana (lēmumu pieņemšana, mērķu noteikšanas principi, prioritāšu noteikšana); organizēšana (deleģēšana);
• motivēšana (atgriezeniskā saite, prasme pārliecināt);
• kontrole (novērtēšana), pilnvaras un atbildība, ietekme
3. Jaunā darbinieka adaptācija – viens no vadītāja uzdevumiem
4. Organizācijas kultūra kā darbinieku piesaistīšanas, papildus kontroles mehānisms, motivācijas rīki
5. Pārmaiņu vadība jaunu biznesa mērķu realizācijai
6. Vadības stili: Autoritārais; Autoritatīvais; Koleģiālais; Parauglīdera; Demokrātiskais; Pamācošais
7. Vadītāja uzdevumi un kompetences.Vadītāja personīgā efektivitāte:
• Vadītājam attīstāmās personības īpašības; Vadītāja komunikatīvā kompetence;
• Emocionālā inteliģence, attieksmes komponenti;
• Pozīcijas saskarsmē;
• Konfliktu risināšana;
8. Atgriezeniskā saite – individuālā komunikācija ar darbinieku;
9. Attiecību veidošana ar dažāda tipa darbiniekiem

PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ
Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana.

1. Neadekvāts pašvērtējums, zema pašapziņa – lielākais stresa iemesls (mini lekcija)
2. Veiksmīgas saskarsmes pamats - adekvāts pašvērtējums (3 testi)
3. Kā atstāt pārliecinātu iespaidu par sevi (videoatgriezeniskā saite)
4. Pārliecinātas un nepārliecinātas uzvedības modeļi.Psiholoģiskās pozīcijas saskarsmē (videoatgriezeniskā saite)
5. Pārliecinātas uzvedības neverbālā valoda (mini lekcija)
6. Kā kontrolēt sevi (mini lekcija, shēma)
7. Es koncepcijas: Es reālais; Es Ideālais; Kādu mani redz citi (tests)
8. Personiskā tēla komponenti (praktiskais uzdevums)
9. Dzīves vērtību pamatjomas. Sociālās lomas un personiskā misija (praktiskais darbs)
10. Personisko vērtību noteikšana (3 testi)
11. Dzīves un darba mērķu ietekme uz pašapziņu. Laika vadības līmeņi.Prioritāšu noteikšana (mini lekcija, praktiskais darbs)
12. Efektīvas dzīves plānošanas sistēmas veidošana veiksmīgai dzīvei (mini lekcija, praktiskais darbs)
13. Personiskās izaugsmes kritēriji. Pašvērtējuma avoti ( shematisks kopsavilkums)

KOMANDAS VEIDOŠANA. SASKARSME AR DAŽĀDA TIPA CILVĒKIEM

• Atšķirības starp grupu un komandu
• Komandu efektivitātes pakāpes
• Komandas attīstības fāzes
• Komandas dzīves cikls
• Lomas komandā
• Labas komandas izveidošanas priekšnosacījumi
• Labvēlīgas saskarsmes priekšnoteikumi
• Atgriezeniskās saites nozīme komandas darbā
• Saskarsme ar dažādiem uzvedības modeļiem
• Uzvedības novērtēšanas kritēriji
• Cilvēku uzvedības pamatmērķi
• Dažādu personības tipu ekspresdiagnostika: raksturojums, psiholoģiskās īpašības, ārējais izskats, neverbālā valoda, runa
• Dažādu personības tipu ieradumi, aizraušanās
• Kā iepatikties dažāda tipa cilvēkiem?
• Konfliktu risināšanas stratēģijas ar dažādu tipu cilvēkiem

DELEĢĒŠANAS PRASMJU TRENINŠ VADĪTĀJIEM

• Vadīšanas funkcijas. Deleģēšana kā organizatoriskās funkcijas sastāvdaļa
• Deleģēšanas mērķi
• Veiksmīgas deleģēšanas kritēriji
• Kļūdas deleģēšanā. Fiktīva deleģēšana
• Ieteikumi sekmīgai deleģēšanai. Ko, kā, kam, kad deleģēt
• Deleģēšana darbinieku profesionalitātes un personības attīstīšanai
• Paškontroles un komunikācijas prasmes deleģēšanā
• Atgriezeniskās saites došanas principi un treniņš


CITA INFORMĀCIJA
Apmācību noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV