Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. aprīlis, 26. aprīlis, 29. aprīlis, 9. maijs plkst. 14.00–17.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. marts, 8. aprīlis, 8. maijs plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. marts, 17. aprīlis, 8. maijs plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 8. aprīlis, 29. aprīlis plkst. 10.00–13.30 un 10. maijs 14.00–17.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. maijā plkst. 14.00–17.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 15. aprīlis plkst. 10:00–18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21. marts, 28. marts, 4. aprīlis un 11. aprīlis plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. marts plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 29. aprīlis plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21. marts, 28. marts, 4. aprīlis un 11. aprīlis plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. maijs no plkst. 14.00–20.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. aprīlī plkst. 14.00–17.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. aprīlis plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. marts un 29. marts plkst. 10.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. aprīlī no plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21. marts, 28. marts, 4. aprīlis un 11. aprīlis plkst. 14.00–17.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3., 5., 17., 18. aprīlī no pl. 10:00–17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21. marts, 28. marts, 4. aprīlis un 11. aprīlis plkst. 14.00–17.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. aprīlis no plkst. 10:00–15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. aprīlis, 26. aprīlis, 29. aprīlis, 9. maijs plkst. 14.00–17.30
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » Biznesa Komunikācijas akadēmija
Biznesa Komunikācijas akadēmija
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Norises vieta: Rīgas centrs
Lektori:
Cenas:
Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (standarta cena EUR 599,-)
MĒRĶIS
Mācību mērķis:

Gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem,
apzināties savas kompetences, personības plusus un mīnusus darbam komandā, pilnveidot dalībnieku saskarsmes iemaņas, kas nepieciešamas komandas darbā.

Iepazīstināt ar veiksmīgas komunikācijas pamatnoteikumiem, trenēt sarunu vešanas prasmes

Attīstīt darbinieku prasmi veidot interesantas un saistošas prezentācijas, vadīt auditorijas uzmanību vēlamā virzienā, pielietot ķermeņa valodu un atbilstošus balss parametrus, pārliecināt ar humoru, veiksmīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem.

• Iepazīstināt kursa dalībniekus ar faktoriem, kas ietekmē saskarsmi pārliecinot, risinot konfliktsituācijas
• Trenēt konfliktu risināšanas un pārliecināšanas iemaņas


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
KOMANDAS VEIDOŠANA. SASKARSME AR DAŽĀDA TIPA CILVĒKIEM

• Saskarsme ar dažādiem uzvedības modeļiem
• Uzvedības novērtēšanas kritēriji
• Cilvēku uzvedības pamatmērķi
• Dažādu personības tipu ekspresdiagnostika: raksturojums, psiholoģiskās īpašības, ārējais izskats, neverbālā valoda, runa
• Dažādu personības tipu ieradumi, aizraušanās
• Kā iepatikties dažāda tipa cilvēkiem?
• Konfliktu risināšanas stratēģijas ar dažādu tipu cilvēkiem

SARUNU VEŠANAS PRASMES EFEKTĪVAI KOMUNIKĀCIJAI

• Efektīvas sevis vadīšanas principi
• Pozitīva neverbālā saskarsme – kā atstāt pārliecinātu iespaidu
• Pozitīvas fiziskās vides veidošana pārrunām – izvietojums pie galda
• Uztveres veidi saskarsmē
• Psiholoģiskās pozīcijas saskarsmē
• Kontakta dibināšana pa tālruni un klātienē
• Refleksīvā klausīšanās tehnikas
• Sarunas vadīšanas un uzturēšanas paņēmieni – iniciatīvas nodošana un pārņemšana
• Problēmsituāciju risināšanas algoritms
• Cilvēku uzvedības īpatnības atšķirībā no viņu apzinātā vai neapzinātā mērķa
• Pieejas saskarsmē ar dažādiem tipiem

KONFLIKTU RISINĀŠANA. PRASME PĀRLIECINĀT

• Kas ir pārliecināšana?
• Savstarpējās sapratnes nodrošināšanas nosacījumi
• Faktori, kas sekmē labāku informācijas uztveršanu
• Pārliecināšanas komunikācijas likumi
• Prasme izteikt argumentus
• Argumentu formulēšanas noteikumi
• Argumentācijas struktūra
• Argumentu izteikšanas psiholoģija
• Argumentēšanas tehnikas
• Efektīvas sevis vadīšanas principi
• Psiholoģiskās pozīcijas saskarsmē
• Sarunas vadīšanas paņēmieni
• Refleksīvās klausīšanās tehnikas
• Klausīšanās neverbālā valoda
• Klausīšanās veidi
• Jautājumu uzdošanas prasme
• Konfliktu risināšanas algoritms
• Saskarsme ar dažādu tipu cilvēkiem
• Pārliecināšanas un konfliktu risināšanas taktikas saskarsmē ar dažādu tipu cilvēkiem
• Labvēlīgas gaisotnes veidošanas nosacījumi

PREZENTĒŠANAS UN UZSTĀŠANĀS PRASMES

• Prezentācijas būtība un veidi
• Prezentācijas mērķi dažādās uztveres pozīcijās
• Individuālā mērķa uzstādīšana prezentācijai
• Kā pārvarēt bailes no publiskas uzstāšanās
• Sagatavošanās prezentācijai
• Prezentācijas struktūra
• Uzstāšanās auditorijas izpēte
• Uzstāšanās saturs. Domu kartes
• Padomi teksta rakstīšanai
• Prezentācijas vadīšanas māksla
• Prezentācijas palīglīdzekļu izmantošana
• Komunikācijas kanāli
• Reprezentatīvās sistēmas
• Prezentācijas vadītājam nepieciešamās īpašības


CITA INFORMĀCIJA
Apmācību noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV