Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris, 24. janvāris, 31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. oktobris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. decembris no plkst. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. oktobris, 6. novembris, 13. novembris, 20. novembris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. novembris, 21. novembris, 19. decembris plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2. novembris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1., 8., 15. novembris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. oktobris, 7. novembris, 14. novembris, 21. novembris no 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. oktobris no plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 15. novembris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. oktobris, 6. novembris, 13. novembris, 20. novembris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. decembrī no pl. 13.00 – 14.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. oktobris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. novembris, 5. decembris, 9. janvāris plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2018. gada 16., 18., 29. un 31. oktobrī no 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. oktobrī no pl. 10:00 - 14:30
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » Intensīvā Personāla vadītāju akadēmija
Intensīvā Personāla vadītāju akadēmija
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Norises vieta: Rīgas centrs
Lektori:
MBA un biznesa eksperts. Teorētiskā un praktiskā pieredze uzņēmumu vadībā un personāla vadībā, projektu izstrādē un ieviešanā, t.sk. starptautiskos uzņēmumos
Cenas:
pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 109,- (standarta cena – 499 EUR).
MĒRĶIS
Mūsdienās personāla speciālisti ir nozīmīgi darbinieki. Vadītāji, kuri ir ieinteresēti organizācijas attīstībā, talantu piesaistīšanā un veidošanā, neiztiek bez profesionāliem darbiniekiem personāla vadības jomā. Tas ir attiecināms ne tikai uz lieliem, bet arī uz vidējiem un maziem uzņēmumiem. Personāla darba organizācija palīdz maksimāli efektīvi izmantot atsevišķu darbinieku potenciālu, atklāt apslēptās dotības, novērtēt un attīstīt esošās kompetenci, rūpēties par darbinieku labsajūtu, radīt un attīstīt tādas lojalitātes programmas, lai spējīgākie darbinieki vēlētos ar savu ieguldījumu vairot organizācijas kapitālu, veicināt tās attīstību un konkurētspēju, kā arī veidot saliedētu kolektīvu.

Tieši tāpēc, lai nepieļautu šādas kļūdas un piesaistītu jaunus talantus, attīstītu esošo kompetenci un potenciālu, kā arī veidotu veiksmīgu vienošanos uzņēmuma kolektīva vidū, ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem personāla vadības jomā un apgūt nepieciešamās zināšanas, kas palīdzēs vairot uzņēmuma izaugsmi. To veiksmīgi realizēt palīdzēs Biznesa Akadēmija, kura rīko īpašu intensīvo 3 nodarbību apmācību kursu "PERSONĀLA VADĪBAS AKADĒMIJA", kuras laikā ikviens interesents tiks informēts par visu svarīgāko un aktuālo personāla vadības jomā, pieredzējušiem pasniedzējiem daloties zināšanās gan mutiski, gan ar informatīvo materiālu palīdzību.

Pēc apmācību kursa, uzņēmuma darbinieki būs informēti, kā darba procesā pareizi pielietot atbilstošus darba instrumentus, metodes un veidus, kā sekmēt uzņēmuma darbību. Ikviens, kurš būs apmeklējis intensīvo kursu, turpmāk veiksmīgi spēs tikt galā ar sarežģītām situācijām, spēs efektīvi vairot komunikāciju starp vadību un tā darbiniekiem, zinās, kā labāk motivēt gan sevi, gan kolektīvu, kā arī varēs veiksmīgi virzīt uzņēmumu uz panākumiem un izaugsmi. Nedrīkst aizmirst, ka personāla vadītāji ir vieni no uzņēmumu svarīgākajiem darbiniekiem, tieši tādēļ tiem ir arī jāsniedz atbilstošas zināšanas.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Personāla vadības būtība, funkcijas un uzdevumi. Plānošana, atlase. Personāla vadības stratēģija -instruments uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Darbinieku apmierinātības tiešā ietekme uz uzņēmuma rezultātiem. Personāla novērtēšana.

Personāla vadības politika, personāla vadības stratēģija, mērķu nospraušana, darbinieku sasniegumu izvērtēšana
Personāla plānošana uzņēmumā, personāla atlases process , metodes.
Amata apraksts - piesaistīts prasību profilam un amata pienākumiem.Kā atrast labu darbinieku?
Personāla atlases process, atlases metodes, mērķtiecīgu sludinājuma sastādīšana
Personāla izvēles metodes. Pretendentu atlase.
Darba piedāvājums un atteikums.Darbinieka adaptācija. Ar vai bez darbaudzinātāja?
Noslēpumainās nianses darbinieka profilā, kas nosaka veiksmīgas sadarbības pamatus.
Darba interviju vadītprasme. Darba interviju veidi un metodes.
Darba interviju instrumenti - testi, aptaujas.
Kura vadības nostāja - ‘par’vai ‘pret’ attīstības pārrunām- pareizāka?
Personāla novērtēšanas mērķis, nepieciešamība un uzdevumi.
Personāla novērtēšanas sistēmas ieviešana.
Personāla novērtēšanas pamatkritēriji. Personāla novērtēšanas anketas.
Darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunas - instruments darba izpildes novērtēšanai un personīgās attīstības plānošanai. Daudzpusīga vērtējuma ietekme uz ilgtspējas indeksu.


Personāla apmācība un novērtēšana. Sapulču un pārrunu vadīšanas pamatprincipi. Kā ikviena līmeņa vadītāja prasmes pilnveidojas personāla novērtēšanas procesā. Atgriezeniskā saite. Lietišķā un ezotēriskā etiķete.

Efektīva darbinieku apmācība – kā novērtēšanas procesa pēctecība.
Uzticība un savējo sajūta.
Kā gatavoties personāla novērtēšanai? Kurus jautājumus pārrunāt pirmajās pārrunās, cik ilgu laiku ieplānot pārrunām? Pārrunu vietas, laika izvēle.
Jautājumu uzdošanas un aktīvās klausīšanās nozīme.
Darbinieku novērtēšanas un attīstības pārrunu vadīšana.
Atgriezeniskās saites nozīme un veidošana. Analīze.
Pārmaiņu (arī krīzes) vadītāja portrets: pašmotivēts, optimistisks, „viens no mums” un radošs. ‘Zilā okeāna’ teorija praksē.
Pozitīvās domāšanas ‘sarkanais pavediens’ uzņēmumā – konkurentspēju palielinošs faktors. Sapulču vadīšanas pamatprincipi. Lietišķās etiķetes uzvedības normas un ezotēriskās etiķetes smalkās enerģētikas ikdienā.Prezentācijas prasmes. Publiskā runa.


Darbs ar personālu - darbs ar sevi. Personāla motivēšana – maksimāla atdeve, minimāli resursi. Ieteikumi - kā personāla vadītājam bez papildus izmaksām spodrināt savas kompānijas tēlu.

Pašmotivācijas iespējas, paņēmieni, trūkumi. Kas atnāk pirmā – Veiksme vai Iedvesma?
Darbinieku tipi un to ietekme uz motivēšanas metožu pielietošanu.
Motivēšanas teoriju aktualitāte mūsdienās- kas ir mainījies?
Mūsdienīgas, aktuālas motivēšanas metodes – darbinieku vajadzību noteikšana. Apmierināt jeb ignorēt darbinieka vajadzības? Par un pret SISTĒMU motivēšanā.
Biežāk pieļautās kļūdas darbā ar personālu.
Lielākie izaicinājumi un personāla vadības nozīme uzņēmējdarbībā šobrīd. Vai profesionālu un kompetentu darbinieku trūkums ir labojama ‘parādība’ manā uzņēmumā?
Cik tas ir efektīvi vai mazefektīvi - ieguldīt laiku profesionālu darbinieku meklējumos. Pārpirkt jeb audzināt savus kadrus?
‘Labos laikos’ ir vieglāk būt ‘veiksmīgam’- pārmaiņu vadība kā komplekss pasākums. Būtiskas rakstura iezīmes – izlēmīgums un labas organizatora prasmes.
Kā praktiski noteikt sava laika vērtību. Padomi un ieteikumi, kas jāņem vērā, īstenojot uzņēmuma personāla vadību šobrīd?
Pašmotivācijas paņēmieni ‘otrās elpas’ iegūšanai.


CITA INFORMĀCIJA
Apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV