Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. marts plkst. 14.00–17.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. februāris un 1. marts plkst. 10.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. marts, 27. marts, 17. aprīlis plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. marts, 12. marts, 19. marts, 26. marts plkst. 14.00–17.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21. marts, 28. marts, 4. aprīlis, 11. aprīlis, 25. aprīlis plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. marts no plkst. 9.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. marts plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. marts, 8. marts, 15. marts, 22. marts plkst. 14.00–17.30 un 29. marts plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 18. marts, 8. aprīlis, 8. maijs plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3., 5., 17., 18. aprīlī no pl. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 8. marts no plkst. 10:00–15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. marts, 29. marts, 5. aprīlis un 12. aprīlis no plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. marts plkst. 10.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. marts plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21. marts plkst. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. marts, 12. marts, 19. marts, 26. marts plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. marts plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. marts no plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 4. aprīlis plkst. 10:00–17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1. marts plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. marts no plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. aprīlis plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 18. aprīlis, 26. aprīlis, 2. maijs, 9. maijs, 17. maijs, 23. maijs no pl. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. februāris no plkst. 14.00–20.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Semināri
Semināri » Nodokļu likumdošanas izglītības centrs » Praktiskais apvienotais grāmatvedības un nodokļu seminārs "Kas jāzina katram uzņēmumam un iestādei par jauno nodokļu reformu, IIN, VSAOI, PVN, UIN, izmaiņām darba likumdošanā un Gada pārskatu sastādīšanu?"
Praktiskais apvienotais grāmatvedības un nodokļu seminārs "Kas jāzina katram uzņēmumam un iestādei par jauno nodokļu reformu, IIN, VSAOI, PVN, UIN, izmaiņām darba likumdošanā un Gada pārskatu sastādīšanu?"
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Norises vieta: Rīgas centrs
Lektori:
Nodokļu konsultante
Cenas:
Cena pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) - tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 149,-)
MĒRĶIS
No nākamā gada spēkā stājas vairāki likuma grozījumi, kas būtiski ietekmēs gan uzņēmēju, gan grāmatvežu darbību.
Jauni grozījumi paredzēti gan Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā, gan likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, PVN piemērošanā, UIN aprēķināšanas kārtībā, nodokļa maksāšanas kārtībā, mainīsies arī darba algas aprēķināšanas regulējošie normatīvie akti.

Lai nodrošinātu precīzas grāmatvedības atskaites, finanšu dokumentu pārvaldību un citus ar nodokļiem saistītus jautājumus ikvienam ir iespēja apmeklēt aktuālāko šīs sezonas semināru, kas sagatavos uzņēmējus un grāmatvežus jaunajām likuma izmaiņām.

Zināšanas grāmatvedībā un nodokļu jautājumos ir nepieciešamas ikvienam uzņēmumam vai pašnodarbinātajam, jo no tā atkarīga uzņēmuma izaugsme un nākotne. Sīkākā kļūda var ietekmēt uzņēmuma naudas plūsmu un darbību, tāpēc tikai zinošs un informēts grāmatvedis spēs parūpēties par to, ka uzņēmums darbojas pēc likumā noteiktiem punktiem un var būt drošs par sava biznesa stabilu nākotni!


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1. Izmaiņas Gada pārskatu sastādīšanā


Grozījumi normatīvajos aktos 2017. gadā un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un MK noteikumu Nr. 775 piemērošana gada pārskatu sastādīšanā.
Gada pārskata struktūra un sastāvs atkarībā no sabiedrības un koncerna kategorijas.
Vairāku bilances posteņu un peļņas vai zaudējumu uzskaites novērtēšanas izmaiņas.
Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu novērtēšanas metodes: finanšu nolietojums, nolietojums nodokļiem un vērtības izmaiņas.
Likumā noteiktās prasības gada pārskatu parakstīšanai, apstiprināšanai un publicēšanai.
Gada pārskatu pielikumu sastādīšana EDS.
UIN deklarācija un ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšana 2017. gadā, pielikumu aizpildīšanas kartība, neskaidrie deklarācijas posteņi
Tipiskākās kļūdas, kas izraisa grāmatvedības pārskatu grozīšanu un kļūdu labošana.

2. Jaunas izmaiņas Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā


Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvā likme (20%, 23%?)
prognozētais neapliekamais minimums, kā TIKS piemērots?
kādiem ienākumu veidiem netiks piemērots neapliekamais minimums.
atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu;
attaisnotie izdevumi no 01.01.2018.
saimnieciskās darbības veicēja pamatlīdzekļu nolietojuma noteikšana (jauna kārtība no 01.01.2018.)
citi jautājumi

3. Jaunas izmaiņas likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”


VSAOI un to piemērošana darba samaksai;
VSAOI uzņēmuma līgumam;
VSAOI autoru atlīdzībai un SD veicēju ienākumam;
citi jautājumi.

4. Darba algas aprēķinus regulējošie normatīvie akti


minimālās mēneša darba algas aprēķināšanas izmaiņas;
minimālā stundas tarifa likme dažādās situācijās;
darba algas aprēķināšanas izmaiņas 2018.gadā.
kā pareizi aizpildīt darba devēja ziņojumu, kā jānorāda darba stundas piemērojot 148. panta I daļu?

5. Darba laiks un tā organizācija uzņēmumā atbilstoši Darba likuma normām (ar piemēriem, kas izmantojami reālās situācijās):


normālais darba laiks;
nepilnais darba laiks;
nakts darbs;
virsstundu darbs;
maiņu darbs;
summētā darba laika uzskaite;
darbs svētku dienās

6. Vidējās izpeļņas aprēķins (ar piemēriem, kas izmantojami reālās situācijās):


stundas vidējā izpeļņa;
dienas vidējā izpeļņa;
mēneša vidējā izpeļņa;

7. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība:


ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārīgie noteikumi;
atvaļinājuma naudas aprēķināšana;
svētku dienas atvaļinājuma naudas aprēķinā.

Atbildes uz jautājumiem un konsultācijas.


CITA INFORMĀCIJA
Semināra noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV