Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. jūnijā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūnijā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. maijā, 4. jūnijā, 11. jūnijā, 18. jūnijā no plkst. 15:00–19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. jūnijā, 12. jūnijā, 19. jūnijā, 3. jūlijā, 10. jūlijā, 17. jūlijā un 19. jūlijā no plkst. 18:00–21:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. un 14. jūnijā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūnijā plkst. 14.00–17.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 4., 7., 12., 13. jūnijā plkst. 10:00–17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 29. maijā no plkst. 17.00–20.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūnijs, 10. jūnijs, 17. jūnijs un 1. jūlijs plkst. 17.00–21.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. jūnijā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. jūnijā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. jūnijā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūnijs, 10. jūnijs, 17. jūnijs un 1. jūlijs plkst. 17.00–21.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. jūnijā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. maijs, 13. jūnijs, 4. jūlijs, plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. maijā, 4. jūnijā, 11. jūnijā, 18. jūnijā no plkst. 15:00–19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. jūnijs, 19. jūnijs un 3. jūlijs plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. maijs, 13. jūnijs, 4. jūlijs, plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. jūnijā no plkst. 18:00–21:00
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » Praktiskais seminārs un meistarklase "Veiksmīga pārmaiņu vadība uzņēmumā – KĀ PAREIZI PAGRIEZT BIZNESU VAJADZĪGAJĀ VIRZIENĀ"
Praktiskais seminārs un meistarklase "Veiksmīga pārmaiņu vadība uzņēmumā – KĀ PAREIZI PAGRIEZT BIZNESU VAJADZĪGAJĀ VIRZIENĀ"
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Biznesa trenere, pārdošanas guru.
Cenas:
pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-)
MĒRĶIS
Semināra mērķis ir palīdzēt organizācijām kopumā un katram individuāli pieņemt pārmaiņas tā, lai radikāli iespaidotu spēju uzlabot savas darbības rezultātus.


DARBA METODIKA
Dalībnieku ieguvums būs pārliecība, ka strukturēta pieeja indivīdu, komandu un organizāciju pārejai no esoša stāvokļa uz nākotnē vēlamo, iespējama jebkuru, gan mazu, gan lielu pārmaiņu gadījumā. Mēs pat nemanām, ka, uzlabojot katrs savu individuālo veiktspēju vai, uzlabojot savas organizācijas darbību kopumā, ieviešam pārmaiņas. Tas ir dabīgs process uzņēmumiem, kuri gūst panākumus mainīgajā biznesa vidē. Universāls modelis, kas derētu visiem un uz daudziem gadiem, nav iespējams. Līdz ar to katrs uzņēmums to veic individuāli. Lai gūtu panākumus, tas jādara maksimāli efektīvi. Svarīgs te ir katrs posms.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Sagatavošanās pārmaiņām

Organizācijai ir jāpieņem lēmums par pārmaiņu nepieciešamību un jāizprot problēmas būtība. Tādēļ šajā posmā tiek veikta izpēte un lemj par pārmaiņu nepieciešamību, konstatē nepieciešamās pārmaiņas, definē pārmaiņu vadīšanas stratēģiju.Izveido pārmaiņu vadīšanas komandu un nepieciešamos resursus un finansējumu.


Sekmīga pārmaiņu procesa priekšnosacījumi, tā norise

Ļoti svarīgi pārmaiņu procesā ir nevis tehniska procesa vadīšana, bet cilvēku domāšanas un organizācijas kultūras maiņa. Ja cilvēki nemaina pieeju savam darbam, tad nav nozīmes, cik atsevišķu pārmaiņu ir ieviests, jo sākotnēji plānotais pārmaiņu rezultāts netiek sasniegts:
- Pārmaiņām ir jānotiek visos organizācijas līmeņos;
- Tiek izplānota stratēģija un sagatavots rīcības plāns pārmaiņu sagatavošana, ieviešanai un pārmaiņu procesu uzraudzīšanai;
- Pastāv paaugstināta izpratne par komunikācijas nepieciešamību;
- Organizācijas darbinieki un vadītāji tiek sagatavoti pārmaiņu procesu īstenošanai. Tiek attīstīta organizācijas spēja elastīgi pieņemt pārmaiņu procesus;
- Tiek attīstītas organizācijas vadītāju vadības prasmes un pārmaiņu vadīšanas kompetence.


Pārmaiņu klasifikācija, kā izvēlēties atbilstošāko

Pakāpeniski uzlabojumi — izmaiņas kādā procesā vai spēja stiprināt un uzlabot jau iesakņojošos lietu kārtību

Pārveide — pamatprocesu vai metodoloģijas pārdomāšana un darbības veikšana daudz savādākā veidā - piemēram, procesu automatizācija, komunikācijas pieejas maiņa, preču sadales tīkla maiņa utt.

Transformācija — pilnīgi jauna konteksta radīšana — piemēram radikāli jaunas organizācijas kultūras izveide, jaunu tirgu apgūšana, kompāniju apvienošanās process, kas paredz publiskā sektora darbības maiņu uz privāto, „graujošas” tehnoloģiskas izmaiņas u.c.


Detalizēti par katru pārmaiņu veidu un tā ieviešanu.

Pārmaiņu efekta (rezultāta) nostiprināšana

Lai veiktās pārmaiņas sekmīgi tiktu ieviestas jeb "iedzīvinātas", tās ir jānostiprina. Pirmkārt tiek ievākta un analizēta atgriezeniskā saite, no kuras identificē nepilnības. Tiek veiktas nepieciešamās korekcijas, darbinieku apmācība un izglītošana. Nepārtraukti tiek veikta procesa pārraudzība un izvērtēšana.


CITA INFORMĀCIJA
Pēc semināra tā dalībniekiem būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu. Interesējošos jautājumus iespējams iesūtīt arī pēc semināra pa e-pastu un nedēļas laikā saņemt izsmeļošas atbildes.

Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, divas kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs “Biznesa Akadēmija”

Diāna Rudzīte
Tālrunis 20355559
info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV