Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 8. marts no plkst. 10:00–15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. marts plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. marts plkst. 10.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. marts plkst. 14.00–17.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 4. aprīlis plkst. 10:00–17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. marts, 12. marts, 19. marts, 26. marts plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. marts no plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3., 5., 17., 18. aprīlī no pl. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. marts, 29. marts, 5. aprīlis un 12. aprīlis no plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. marts plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 18. marts, 8. aprīlis, 8. maijs plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. aprīlis plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. marts, 12. marts, 19. marts, 26. marts plkst. 14.00–17.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. marts, 27. marts, 17. aprīlis plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. februāris un 1. marts plkst. 10.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. marts, 8. marts, 15. marts, 22. marts plkst. 14.00–17.30 un 29. marts plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. marts plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. marts no plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1. marts plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. februāris no plkst. 14.00–20.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. marts no plkst. 9.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21. marts, 28. marts, 4. aprīlis, 11. aprīlis, 25. aprīlis plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 18. aprīlis, 26. aprīlis, 2. maijs, 9. maijs, 17. maijs, 23. maijs no pl. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21. marts plkst. 10:00 - 14:30
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » Biznesa apmācību intensīvais 4 nedēļu kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA.
Biznesa apmācību intensīvais 4 nedēļu kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA.
Norises laiks: 5. marts, 12. marts, 19. marts, 26. marts plkst. 10.00–13.30
Norises vieta: Rīgas centrs
Lektori:
Vineta Ikauniece - Ozoliņa. Mg.Psych.; Mg. HR Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens - vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana.
Cenas:
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,-(standarta semināra cena - EUR 599,-).
MĒRĶIS
Mācību mērķis: Priekšstata veidošana un pieredzes apmaiņa par personālvadībā nepieciešamajām zināšanām, procesiem, personālvadības attīstības tendencēm.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Mācību saturs:
1. PERSONĀLA VADĪBAS BŪTĪBA, MĒRĶIS, UZDEVUMI; PERSONĀLA VADĪBAS AKTUALITĀTES, ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN IZAICINĀJUMI
• Personāla vadītāja lomas organizācijā
• Svarīgākās kompetences šodienas personāla atlases speciālistam
• Personīgais tēls/zīmols. Darba devēja tēla komponenti
• Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes 2020. g
• Kas notiek ES valstīs? Atalgojuma salīdzinājums
• Kā piesaistīt labu darbinieku? Motivējošu faktoru darba ņēmējam pētījuma rezultāti

2. PERSONĀLA ATLASE – PRIORITĀTE No1
• Personāla atlases process
• Amata apraksts
• Kompetenču modelis, iedalījums, piemēri kompetenču modeļiem, kompetenču vērtēšana
• Kur un kā meklēt darbiniekus
• Darba piedāvājuma sludinājums
• Darba interviju mērķi, uzdevumi
• Darba interviju stratēģijas un veidi
• Apspriežamās un neapspriežamās darba intervijas tēmas
• Kandidāta novērtēšanas kļūdas
• Strukturētas darba intervijas shēma
• Intervētājam nepieciešamās īpašības un kompetences

3. PERSONĀLA IEVADĪŠANA DARBĀ, PERSONĀLA ADAPTĀCIJA - KĀ NOTURĒT DARBINIEKU
• Pārbaudes laika uzdevumi
• Stihiskā un organizētā adaptācija
• Adaptācijas etapi un kritēriji
• Kritiskie posmi darbinieku adaptācijā
• Adaptācijas veidi : Psihofizioloģiskā; Sociāli-psiholoģiskā; Profesionālā; Organizacionālā
• Psiholoģiskais kontrakts
• Jaunā darbinieka adaptācijas piemērs
• Darba atiecību pārtraukšana, Exit intervija

4. IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA – VEIKSMES FAKTORS VAI STRESA UN BAUMU IEMESLS
• Kādiem mērķiem var kalpot Iekšējā komunikācija?
• Personālvadības atbildība par iekšējo komunikāciju uzņēmumā
• Iekšējās komunikācijas efektivitātes kritēriji
• Iekšējās komunikācijas līdzekļi un veidi
• Atgriezeniskās saites funkcijas
• Komunikācijas formas ar darbiniekiem

5. DARBA IZPILDES PLĀNOŠANA UN NOVĒRTĒŠANA- SVARĪGĀKAIS VADĪBAS INSTRUMENTS
• Darba izpildes novērtēšanas mērķi un novērtēšanas plāns
• Aktuālās personāla novērtēšanas metodes
• Biežāk vērtētākie darba izpildes kritēri un vērtējuma skalas
• Paškontroles jautājumi pirms novērtēšanas vadītājam
• Novērtēšanas procesa soļi uzņēmumā
• Efektīvas veiktspējas vadības sistēmas raksturojums un ieguvumi

6. PERSONĀLA MĀCĪBAS, ATTĪSTĪBA – KONKURĒTSPĒJAS NODROŠINĀŠANAI
• Kā noteikt mācību vajadzības
• Mācību vajadzību analīzes paņēmieni
• Zināšanas-prasmes-kompetences
• Izglītība-mācības-attīstība jēdzienu savstarpējā saistība
• Zināšanu pārvaldība uzņēmumā
• Nepārtrauktā mācīšanās organizācijas attīstībai
• Biežāk izmantotie mācību veidi
• Nosacījumi efektīvai apmācībai
• Pēctecības plānošana

7. PERSONĀLA MOTIVĀCIJA – ATBILDES UZ JAUTĀJUMU – KĀDĒĻ
• Iekšējās un ārējā motivācijas atšķirības un noderīgums
• Motivācijas elementi, kategorijas
• Taisnīgums un gaidas
• Profesionalitāte, piederība, nozīmība
• Darba vide, vadība un organizācijas kultūra kā motivējošs vai demotivējošs faktors
• Individuālie motivāciju ietekmējošie faktori, grūtības motivēšanā
• Kad motivēt
• Iedvesmošana kā motivācijas paņēmiens
• Individuālā komunikācija ar darbinieku
• Vadītāju motivēšanas spēju kritēriji
• Atalgojuma sistēma kā motivātorsCITA INFORMĀCIJA
Apmācību kursa noslēgumā tiks izsniegta īpaša izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Vietu skaits apmācību kursā ir ierobežots, tāpēc visi, kas vēlas pieteikties apmācībām, aicināti savlaicīgi sazināties pa tālruni 20355559, vai rakstīt uz e-pastu: info@seminari.lv Pieteikšanās termiņš: 22. septembris (ieskaitot). Var pieteikties arī vairāki dalībnieki no viena uzņēmuma.
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV