Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. jūlijā no plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. februārī, 4. martā, 11. martā un 18. martā no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. martā plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. un 13. augustā plkst. 10.00–14.00, 20. un 27. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. februārī plkst. 14.30–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. februārī plkst. 14.00–17.30 vai 5. februārī plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februārī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. februārī no plkst. 14.30–18.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi. - par VID tematiskajām pārbaudēm; - vispārīgās z
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. martā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2. martā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. februārī plkst. 18.00–21.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. martā, 31. martā un 8. aprīlī, 15. aprīlī un 22. aprīlī plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. februārī, 14.. februārī un 17. februārī no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. februāris, 7. marts, 21. marts un 4. aprīlis plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Kursi
Kursi » Lietvedības Mācību centrs » Praktiskais lietvedības semināru cikls: LIETVEDĪBAS AKADĒMIJA.
Praktiskais lietvedības semināru cikls: LIETVEDĪBAS AKADĒMIJA.
Norises laiks: 12. februārī, 14.. februārī un 17. februārī no plkst. 10.00–15.00
Lektori:
Dokumentu un arhīva pārvaldības eksperte
Profesionāla pieredze vadības jomā, lietvedības un biroja darba organizācijas eksperte.
Cenas:
Pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149 + PVN (standarta cena EUR 599 + PVN)


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1) Dokumentu pārvaldības darba organizēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem:

Uzņēmuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādes un likumdošanas prasībām atbilstoša vienkāršota lietvedības sistēma un tās ieviešana:


Dokumentu pārvaldība uzņēmumā;
Jaunākie reglamentējošie normatīvie akti, kas regulē lietvedības procesu.

Dokumenta juridiskais spēks.
Izmaiņas pārvaldes dokumentu noformēšanā:

Izmaiņas dokumentu uzbūvē un noformējumā (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts);
Apgūt prasmi izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:


Rīkojuma dokumenti,
Faktu fiksējoši dokumenti,
Sarakstes dokumenti,
Organizatoriskie dokumenti,
Publisko tiesību līgumi,
Personāla dokumenti.

Uzņēmuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādes lietvedības procesa organizācija:

Dokumentu apgrozība un reģistrācijas veidi;
Dokumentēšana un dokuments.

Dokumentu atvasinājumi un dokumenta dublikāts.
Iesniegumu likums. Informācijas atklātības likums.
Elektroniskais paraksts un darbs ar elektroniskajiem dokumentiem.
Personas datu un privātuma aizsardzība dokumentu apritē.
Dokumentu pārvaldības sistēmu savietošana ar datu regulas prasībām
Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.


2) Elektroniskie dokumenti – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība:

Elektronisko dokumentu, elektronisko parakstu tiesiskā vide.
Elektronisko dokumentu sagatavošana - formāts, obligātie rekvizīti.
Paraksts uz elektroniskā dokumenta.
Elektronisko dokumentu aprite, reģistrēšana un saglabāšana.
Elektronisko dokumentu pieejamība un izmantošana - kopija, noraksts, izraksts.
Elektronisko dokumentu aizsardzība, iekšējie regulējumi, iespējamie riski.
Elektronisko dokumentu iesniegšana arhīvā vai iznīcināšana.
Prasības Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmām.
Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.​3) Arhīvu pārvaldība. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 1. februāri:

Arhīva darba organizācija (normatīvais regulējums);
Dokumentu izvērtēšana un atlase arhivēšanai;
Dokumentu nodošanas kārtība institūcijas, uzņēmuma arhīvā;
Lietu noformēšana (dokumentu sistematizācija lietā, lapu numurēšana, apliecinājuma ieraksta veidošana, uzskaites saraksts u.c.);
Lietu aprakstu (uzskaites sarakstu) izstrāde;
Vēsturiskās izziņas (vairāklīmeņu arhīviskā apraksta) izstrāde;
Lietu vāku izvēle un noformēšana;
Dokumentu izvērtēšana un atlase iznīcināšanai, dokumentu iznīcināšanas aktu izstrāde, faktiskā dokumentu iznīcināšana;
Lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaude;
Dokumentu izmantošana (arhīva izziņas izstrāde);
Dokumentu nodošana valsts glabāšanā;
Tipveida kļūdas arhivēšanas procesā un to novēršana;
Atbildes uz jautājumiem. Konsultācijas.

Visas tēmas apskatītas ne tikai teorētiski, bet sasaistot ar praktiskiem piemēriem no arhivēšanas procesa.CITA INFORMĀCIJA
Par apmācību apmeklējumu tiek izsniegta "Lietvedības Mācību centrs" apliecība. Apmācību cenā iekļauti izdales materiāli un divas kafijas pauzes.

Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/lietvedibas-akademija
Kontaktinformācija:
“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV