Drukāt
Praktiskais seminārs: VALDES LOCEKĻU OBLIGĀTIE NODOKĻI UN LĪGUMI. PEĻŅA UN DIVIDENDES PAR IEPRIEKŠĒJIEM GADIEM UN SĀKOT NO 2018./2019. GADA. REZERVES UN PAMATKAPITĀLS. VAI IR JĀMAKSĀ NODOKĻI. NAUDA, TĀS IEROBEŽOJUMI UN ZIŅOŠANA IESTĀD
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore
Cenas:
Apmācību iespējas:

SEMINĀRS KLĀTIENĒ, Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga (pieejams pēc 14.04.)
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-).

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 89,-.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59,-.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Valdes locekļu obligātais nodoklis – jauna noteikšanas kārtība IIN un VSAOI.
Valdes locekļu nodarbinātība, vai nepieciešams turpmāk darba līgums?
Valdes locekļu pienākumu pildīšana kapitālsabiedrībās, pilnvarojums atbilstoši Civillikumam.
Ārkārtas dividendes.
Ko darīt ar neizmaksātām dividendēm, kurām notecējis termiņš?
Peļņa un dividendes par iepriekšējiem gadiem un no 2018./2019.gada.

Kam var veidot rezerves?
Kā palielināt pamatkapitālu? Vai vajadzīgs revidents?
Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana. Kā tas ietekmē nodokļus?
Kāpēc uzņēmumam ir peļņa, bet nav naudas?
Valdes locekļu atbildība.

Valdes locekļu rīcībspēja.
Valdes loceklis mikrouzņēmumā.
Valdes locekļa avansa norēķinu izdevumi, preču iegāde.
Valdes loceklis – paraksta tiesības, darba laiks.
Vieglās automašīnas lietošana – degvielas čeki, ceļazīmes, PVN priekšnodoklis, saimnieciskie izdevumi, auto nodoklis, patapināta, nomāta, iegādāta mašīna.
Reprezentācijas izdevumi.
Vai var lietot alkoholu?
Ko darīt, ja pirktas cigaretes, sievai apģērbs, zābaki un bērniem rotaļlietas?
Ja izdevumos iekļautas zāles, kur tās likt?

Puķes un suvenīri – kas tie par izdevumi.
Vai valdes loceklis var kārtot inventarizāciju?
Vai valdes loceklis var kārtot grāmatvedību?
Grāmatvedības kontrole.
Valdes locekļa atbildība par grāmatvedību.
Valdes loceklis un kasieris.
Ko darīt, ja kasē ir liela nauda?
Vai valdes loceklis ar naudu var rīkoties brīvi un izņemt to, kad vēlas?
Kāpēc nevar izmest čekus?

Līzingkompāniju informācijas sniegšana VID par fiziskās personas kredītiem un līzingiem.
Informācija par darbības veidu.
VID pieeja e-pastiem un parolēm.
Ziņošana par sludinājumiem internetā.
Preču piegāde un pakalpojumi internetā.
Banku, grāmatvežu un revidentu ziņošana ziņošana VID par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā.
Aizdevumu ierobežojums, kad par to jāsniedz informācija Kontroles dienestam.
Informācijas par fiziskās personas konta apgrozījumu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam.
Skaidrās naudas ierobežojumi, par kuriem jāziņo KD un VID.
Kredītiestāžu sniegtās ziņas VID par kontiem.
Skaidrās naudas ierobežojumi.

Aizdevumi saistītai personai un valdes loceklim. Nodokļu riski. IIN un UIN.
Ko darīt, ja valdes loceklis nevar atdot parādu?
Kā rīkoties, lai dzēst parādu, ko uzņēmumam aizdevis īpašnieks?
Obligātie aizdevuma procenti.
Labuma gūšana no bezprocentu aizdevuma.

VID publiska informācija par nodokļu maksājumiem.
Skaidras naudas darījumu aizliegums, ja VID uzlicis inkaso.
Valdes locekļa atbildība par nodokļu parādiem.
Kādos gadījumos iestājas valdes locekļa atbildība.
Solidāra valdes locekļu atbildība.
VID lēmums par nodokļu parādu atlīdzināšanu.
Ko darīt, ja valdes loceklis ir bezpajumtnieks vai ārzemnieks?
Personas reputācija – ētikas un morāles jautājumi.
Kapitāldaļu pārdošana un aizliegumi.
VID tiesības veikt piedziņu uz visu personisko un ģimenes mantu.
Mantinieku atbildība par nodokļu parādiem.
Pretruna ar Komerclikumu.
Iespējamais risinājums – maksātnespēja vai emigrācija uz trešajām valstīm.
Valdes maiņa, prokūrista iecelšana.
Valdes loceklis - riska persona.

Maksātnespējas ierosināšana.
Maksātnespējas izdevumi.
Valdes locekļu atbildība par dokumentu nenodošanu.
Fiziskās personas maksātnespēja.
Tiesāšanās izdevumi – valsts un kancelejas nodeva, juridiskie pakalpojumi, depozīta iemaksa.
Tiesu izpildītāja prasību vai rīkojumu obligātums.
Parādnieka pienākumi un to neizpildīšanas sekas.
Piespiedu izpildes līdzekļi.
Izpildu darbības atlikšana.
Piedziņas vēršana uz fiziskās personas mantu.
Obligātais minimālais ienākums, uz ko nevērš piedziņu.
Valdes locekļu reģistrēšana UR.
Patiesā labuma guvēja reģistrēšana UR.
Administratīvā atbildība.
Kriminālatbildība.


CITA INFORMĀCIJA


Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/valdes-locekli
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv