Drukāt
Pašattīstības meistarklase "APZINĀTIE SAPŅI – DZIĻĀKAIS VEIDS SEVIS IZPRATNEI UN PAŠIZAUGSMEI"
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Cenas:
pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN (standarta semināra cena EUR 259 + PVN).


DARBA METODIKA
Testi seminārā palīdzēs labāk izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē. Piesakoties meistarklasei, tās dalībnieki saņems saiti uz interneta vietni, kurā varēs aizpildīt testus. Aizpildot testus, dalībniekiem būs jāizdomā savs šifrs (vārds vai skaitļu kombinācija), kuru tikai jūs atpazīsiet semināra laikā, paliekot anonīmi. Meistarklasē tiek izmantota integrāla (daudzpusīga) pieeja, kas apvieno psiholoģiju, psiho-fizioloģiju un transpersonālo psiholoģiju, un tiek izmantoti pārbaudīti paņēmieni: vingrinājumu sinerģiskums (vingrinājumi papildina viens otru), vingrinājumu sadalīšana elementos, kas atvieglo to apgūšanu, zinātnes atsauces, vingrinājumu pakāpeniskums ar laika atstarpi apgūtā nostiprināšanai. Pirms nodarbības nepieciešams aizpildīt Emocionālā intelekta un Garīgā intelekta testus! Senās Grieķijas tempļos virs ieejas bija iekalts uzraksts: “Izzini sevi”. Jau tajos laikos zināja, ka sevis izpratne sniedz dziļāku integritātes izjūtu. Integritāte palīdz izprast, ko tieši cilvēks vēlas panākt dzīvē, kā mazināt atkarību no citu viedokļa. Meistarklases dalībnieki iepazīs savas personības dziļākos slāņus, vērtību sistēmu, pietuvojoties savam īstenajam “Es”, saprotot tā atšķirību no “Ego”.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Dzīves pagrieziens, kas mainīja visu, pilnīgi jauna dzīves kvalitāte – šādi cilvēki raksturo savu pieredzi ar apzinātajiem sapņiem. Uz visu mūžu viņi atcerēsies sajūtu pārpilnību un sajūsmu par lidojumu apzinātajā sapnī, par to, cik tas ir reālistiski. Ieguvumi no apzinātajiem sapņiem ir ne tikai pozitīvās emocijas, bet arī ieguvumi visai cilvēka nomoda dzīvei – veselībai, sevis izzināšanai utt.:

viss, ko varētu dot meditācija, bet daudz spēcīgāk, jo miegā saskare ar savu psihi ir ciešāka;
papildus laiks dzīvei, racionāli izmantojot tās trešdaļu, ko noguļam;
izmēģināt to, kas nav iespējams “reālajā” pasaulē;
uzlabot atmiņu un radošumu;
mazināt spriedzi un bailes;
izcelt vajadzīgo informāciju no zemapziņas, piemēram, kaut ko sen aizmirsto;
attīstīt spējas un gūt jaunu pieredzi sfērās, kurās jūtaties nedrošs ikdienas dzīvē;
gūt saskarsmi ar savu garīgo pusi, vairāk to izprotot.

SATURĀ:

Apzinātie sapņi, definīcija un izskaidrojums no zinātniskā viedokļa.
Drošības pasākumi, kas nepieciešami, praktizējot apzinātos sapņus.
Ko ir iespējams darīt apzinātajos sapņos un kādi ir ieguvumi fiziskai un psiholoģiskai veselībai, kā arī sevis izpratnei, pašattīstībai.
Paņēmienu kopums, kas palīdz viegli un ātri ienākt apzinātos sapņos.
Kā pārbaudīt – vai esmu sapnī.
Paņēmieni, kas palīdz noturēties apzinātajā sapnī.CITA INFORMĀCIJA
Meistarklases noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Rīgas Psiholoģijas skola" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Papildu informācija un pieteikuma forma: http://registreties.lv/apzinatie-sapni
Kontaktinformācija:
Rīgas Psiholoģijas skola
Tālrunis 28487618
E-pasts info@rps.lv